Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-08-26 10:49:26
Powrót do projektu

Audyt ZMID-u i pasa drogowego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
strona internetowa miasta
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na sporządzeniu:1. Audytu ZMID-u pod kątem inwestycji:

---- zgodności odbieranych projektów i koncepcji drogowych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia w zakresie odnoszącym się przede wszystkim do szerokości pasów ruchu i liczby pasów itp.(wykonawca projektu obwodnicy śródmiejskiej po stronie praskiej miał wykonać projekt węzła przesiadkowego przy Rondzie Wiatraczna)2. Audyt wykorzystania pasa drogowego i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego przez podmioty prywatne:

--- zadanie polega na pozyskaniu informacji z ZDM i dzielnic w zakresie zarządzanych ulic i umów na zajęcie pasa drogowego i zweryfikowaniu ich z listą działek ewidencyjnych z oznaczeniem "dr" (drogowe), własnością i pozyskiwaniu opłat z tytułu podatku od nieruchomości (bo zapewne z tych budynków stojących w pasie drogowym są odprowadzane opłaty do którejkolwiek komórki m.st. Warszawy). Na zdjęciach dołączonych do projektu wskazano przykłady, jak zagospodarowany jest pas drogowy.Podsumowanie:Audyty mają wskazać na zaniedbania oraz nakreślić plan naprawczy instytucji związanej z drogami (ZMID, ZDM i Biuro Polityki Mobilności). Dodatkowo powinna zostać usprawniona ścieżka komunikacji pomiędzy jednostkami całego miasta (włączając BAiPP, ZZW, ZTM oraz dzielnicowe itp.).Przykład z 2019 r.: Nie można wyremontować budynku, z którego spadł już gzyms, bo jest ogródek kawiarniany do jesieni. Czy jak komuś coś spadnie i zrobi krzywdę, to coś się zmieni? Nie.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Problemy miasta wynikają ze źle zarządzanym od lat 90-tych szeroko pojętym pasem drogowym. Budy biednych kupców, które zasłaniały widoczność zostały zlikwidowane. Tymczasem nikomu nie przeszkadzają niektóre pawilony, chociaż powodują znaczne ograniczenia widoczności i zwężenie chodnika. Stąd wypadki.Osobną kwestią jest brak kontroli co dzieje się w pasie dróg. Mamy nowe budynki, dziwne dzierżawy, a także próby zasiedzenia dróg gminnych poprzez zagrodzenie. W wielu przypadkach zostały posprzedawane chodniki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt wyłonienia firmy zewnętrznej zatrudniającej uprawnionych audytorów i przeprowadzenia audytu w podanym zakresie - 100000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykład do audytu targówek.jpg
  • przyklad do audytu grochow.jpg
  • przyklad do audytu wawer.jpg