Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-08 10:27:08
Powrót do projektu

Bezpieczniej na Afrykańskiej - nowe przejście dla pieszych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Afrykańska, pomiędzy Afrykańską 7a a Afrykańską 12
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przechodniów. Nowe przejście dla pieszych powstanie w ciągu komunikacyjnym od budynków wielorodzinnych w kierunku lokali usługowych, bazarku oraz przystanku autobusowego (Afrykańska).Projekt polega na utworzeniu przejścia dla pieszych które ułatwi komunikację miedzy dwoma częściami osiedla. W wyznaczonym miejscu po stronie wschodniej ( od Afrykańskiej 12) zostanie obniżony krawężnik oraz uzupełniony chodnik, natomiast po stronie zachodniej ( od Afrykańska 7) zostanie położony nowy chodnik łączący planowane przejście z ciągiem pieszym, dodatkowo zostanie przesunięta barierka ochronna i posadzone krzewy i trawa. Przejście będzie w pełni oznaczone.Wykonawca będzie musiał:

- stworzyć projekt

- uzupełnić nawierzchnię

- oznaczyć przejście

- zasiać trawę i krzewy

- wykonać przejście zgodnie z obowiązującymi przepisami

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Popularny ciąg pieszy, najbliższe przejście jest przy skrzyżowaniu Afrykańska/Egipska/ Bora Komorowskiego które jest oddalone ok 100m. Osoby starsze i rodzice z dziećmi bardzo często przechodzą przez ulice w tym nieoznaczonym miejscu co stwarza niebezpieczeństwo zarówno dla nich jak i kierowców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- projekt organizacji ruchu – 2 000zł

- demontaż i montaż istniejącego progu zwalniającego – 25 000zł

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej – 270 zł x 35m2= 9 450 zł

- rozbiórka nawierzchni parkingów i wykonanie trawnika: 40m2 x 200zł = 8000zł

- wykonanie chodnika – 60m2 x 250zł = 15 000 zł

- malowanie oznakowania – 600zł

SUMA: 60 050zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 20 000
60 050,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przejście Afrykańska.jpg
  • przykładowe przejscie.jpg