Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 16:25:10
Powrót do projektu

Mokotów, Ursynów, Wilanów, Włochy - Wcześnie wykrywamy ryzyko wystąpienia cukrzycy... Reagujemy i zapobiegamy zawałom!

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przychodnie Publicznepubliczne:Mokotów:

Belgijska 4

Chełmska 13/17

J. Dąbrowskiego 75a

Iwicka 19

Jadźwingów 9

Kielecka 27

A. J. Madalińskiego 13

A. Malczewskiego 47a

Morszyńska 33

Soczi 1Ursynów:

Romera 4

Na Uboczu 5

Kajakowa 12

Zamiany 13

Kłobucka 14

Samsonowska 1Wilanów:

F. Klimczaka 4

Kolegiacka 3

Przyczółkowa 33

Wiertnicza 81Włochy:

1 Sierpnia 36a

Szybowcowa 4

Janiszowska 15

Cegielniana 8Śródmieście:

Litewska 11/13
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na liście umieszczono 25 placówek wg stanu wiedzy na 10.06.2019.Urządzenia sugeruje się umieścić w rejestracji. Rollupy w widocznym miejscu przy rejestracji.Placówka z ulicy Litewskiej mieści się geograficznie w dzielnicy Śródmieście podlega ona jednak organizacyjnie pod Mokotów stąd umieszczenie jej w projekcie.Placówki z Włoch podlegają organizacyjnie pod Bemowo, w projekcie nie biorą udziału przychodnie z Bemowa.Jako, że urządzenia umieszczone zostaną w publicznych przychodniach należy przyjąć, że będą udostępniane mieszkańcom w godzinach pracy placówek. Część przychodni pracuje nawet 65 godzin tygodniowo, więc problem ze spełnieniem kryterium ogólnodostępności nie powinien występować.W ramach projektu planowany jest zakup łącznie 25 urządzeń, po jednym na placówkę. Oczywiście z podziału wykluczone zostaną jednostki których godziny przyjęć nie mieszczą się w pojęciu ogólnodostępności. W takim wypadku urządzenie powinno zostać przeniesione do innej jednostki (np. do przychodni posiadającej dwie rejestracje).

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
W Warszawie może mieszkać nawet 50 tysięcy osób z niediagnozowaną cukrzycą. Czy masz pewność, że nie jesteś w tej grupie?W ramach projektu przychodnie mieszczące się w dzielnicach Mokotów, Ursynów, Wilanów, Włochy zostaną wyposażone w urządzenia medyczne które:1. Pozwolą na szybkie i nieinwazyjne typowanie pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym;2. Umożliwią wczesne wykrycie u pacjenta chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) będących główną przyczyną zgonów w Polsce;3. Przyczynią się do zmniejszenia liczby pacjentów z zagrażającymi życiu powikłaniami takich chorób jak: udar, wylew, zawał, stopa cukrzycowa, niewydolność nerek i ślepota;4. U osób zdiagnozowanych, pozwolą na dobranie właściwych procedur leczenia i jego precyzyjne monitorowanie w długim okresie czasu –co jest szczególnie istotne w przypadku diabetyków.Jako, że urządzenia umieszczone zostaną w publicznych przychodniach należy przyjąć, że będą udostępniane mieszkańcom w godzinach pracy placówek. Część przychodni pracuje nawet 65 godzin tygodniowo, więc problem ze spełnieniem kryterium ogólnodostępności nie występuje.

W ramach projektu planowany jest zakup łącznie 25 urządzeń, po jednym na placówkę. Oczywiście z podziału wykluczone zostaną jednostki których godziny przyjęć nie mieszczą się w pojęciu ogólnodostępności. W takim wypadku urządzenie powinno zostać przeniesione w inne miejsce (np. do przychodni posiadającej dwie rejestracje).Badanie wykonywane takim urządzeniem jest bezbolesne i zajmuje (w zależności od urządzenia) kilkanaście/kilkadziesiąt sekund. Polega ono na przyłożeniu (w zależności od urządzenia) przedramienia bądź dłoni do czujnika. Dotychczasowo jedyną alternatywą było wykonywanie bolesnej, czasochłonnej i kosztownej biopsjiDzięki krótkiemu czasowi badania urządzenie może być używane nie tylko w gabinecie lekarskim podczas badania czy wywiadu, ale także w rejestracji podczas „pobierania numerka”. Umiejscowienie urządzenia będzie zależało od kierownictwa placówki.

Urządzenia podają wynik natychmiastowo. Wynik jest następnie interpretowany przez lekarza.Dostarczone urządzenia będą oceniały ryzyko na podstawie poziomu występowania końcowych produktów glikacji w tkankach pacjenta (np. w skórze).

Urządzenia medyczne tego typu są wielkościowo porównywalne do tostera bądź gofrownicy więc np. w wypadku potrzeby relokacji placówki można przenieść je praktycznie bezkosztowo.Dodatkowo planowane jest zaprojektowanie i wykonanie (zakup) 25 rollupów informujących pacjentów o możliwości przebadania, lub ryzyku wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy itp.Wycena projektu:

1. Koszt zakupu urządzenia i instruktażu z obsługi to około 43 000 PLN (x25);

2. Koszt oklejenia urządzenia naklejką to około 15 PLN (x25);

3. Koszt produkcji rollupa to około 200 PLN (x25);

4. Koszt zaprojektowania rollupa to około 500 PLN (jednorazowo);

5. Koszt eksploatacji w pierwszym roku to 85 PLN (x25) w tym:

a) koszt zużycia prądu przy założeniu pracy jednego urządzenia przez 8 godzin przez 250 dni oscyluje na poziomie 25 PLN za rok (x25),

b) koszt dezynfekcji (płyn, ściereczki antybakteryjne) urządzenia oszacowano na 60 PLN rocznie (x25).Łącznie: 25 * (43 000 + 15 + 200 + 25 + 60) + 500 = 1 083 000 PLN (uwzględniając rok eksploatacji).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Cukrzyca staje się z każdym rokiem coraz większym problemem cywilizacyjnym. Szacuje się, że w Polsce nawet 3 miliony mieszkańców cierpi na tą chorobę (w różnych typach), a jedna trzecia z nich nie zdaje sobie sprawy, że na nią choruje. Dodatkowe 2 miliony to osoby ze stanem przedcukrzycowym. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) przewiduje, że za kilkanaście lat cukrzyca stanie się siódmą najczęstszą przyczyną zgonów.Około 2/3 zgonów wśród cukrzyków (diabetyków) spowodowane jest powikłaniami wynikającymi z choroby wiecowej (zawał).Nie ulega żadnej wątpliwości, że bardzo istotnym jest wykrywanie, a co za tym idzie wprowadzanie leczenia w myśl zasad „lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz „im wcześniej tym lepiej”

Umieszczenie Rollupów spełni dodatkowo funkcję edukacyjną mającą zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy, na fakt, że wśród ich bliskich - rodziny, znajomych, znajdują się osoby, które mają cukrzyce i nie są tego świadome. Co więcej, oni sami również mogą być niezdiagnozowani lub znajdować się w grupie ryzyka.Statystycznie, w Warszawie osób z niediagnozowaną cukrzycą może być nawet około 45-50 tysięcy.Zakupione urządzenia idealnie wpasują się założenia programu: „Cukrzyca 2025” dotyczącego strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2015-2025.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • Ochrona Zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 083 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • urządzenie 1.png
 • urządzenie 2.jpg
 • urządzenie 3.jpg
 • urządzenie 4.jpg
 • urządzenie 5.png