Koordynator w Biurze Polityki Zdrowotnej - zmiany z 2019-08-27 12:51:27
Powrót do projektu

Mokotów, Ursynów, Wilanów, Włochy - Wcześnie wcześnie wykrywamy ryzyko wystąpienia cukrzycy. .. Reagujemy i zapobiegamy zawałom!

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przychodnie publiczne:Mokotów:

Belgijska 4

Chełmska 13/17

J. Dąbrowskiego 75a

Iwicka 19

Jadźwingów 9

Kielecka 27

A. J. Madalińskiego 13

A. Malczewskiego 47a

Morszyńska 33

Soczi 1Ursynów:

Romera 4

Na Uboczu 5

Kajakowa 12

Zamiany 13

Kłobucka 14

Samsonowska 1Wilanów:

F. Klimczaka 4

Kolegiacka 3

Przyczółkowa 33

Wiertnicza 81Włochy:

1 Sierpnia 36a

Szybowcowa 4

Janiszowska 15

Cegielniana 8Śródmieście:

Litewska 11/13
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na liście umieszczono 25 placówek wg stanu wiedzy na 10.06.2019. Urządzenia sugeruje się umieścić w rejestracji. Rollupy w widocznym miejscu przy rejestracji. Placówka z ulicy Litewskiej mieści się geograficznie w dzielnicy Śródmieście podlega ona jednak organizacyjnie pod Mokotów stąd umieszczenie jej w projekcie. Placówki z Włoch podlegają organizacyjnie pod Bemowo, w projekcie nie biorą udziału przychodnie z Bemowa. Jako, że urządzenia 2019r.Urządzenia umieszczone zostaną w publicznych przychodniach należy przyjąć, że będą , w związku z czym mogą być udostępniane mieszkańcom w godzinach pracy placówek. Część przychodni pracuje nawet 65 godzin tygodniowo, więc problem ze spełnieniem kryterium ogólnodostępności nie powinien występować, minimum 25 godzin w tygodniu (na przykład 5 godzin dziennie).W ramach projektu planowany jest zakup łącznie 25 urządzeń, po jednym na placówkę. Oczywiście z Z podziału wykluczone zostaną jednostki placówki, których godziny przyjęć nie mieszczą się w pojęciu ogólnodostępności. W takim wypadku urządzenie powinno zostać przeniesione do innej jednostki (np. do przychodni posiadającej dwie rejestracje)zostanie przeniesione do innej placówki, która organizacyjnie podlega pod dany zakład opieki zdrowotnej. Wówczas zakład zdecyduje o lokalizacji urządzenia.Urządzenia zostaną umieszczone na specjalnie wydzielonym i przygotowanym stanowisku umiejscowionym w ogólnodostępnym miejscu w pobliżu rejestracji. Rollupy w widocznym miejscu przy rejestracji.Placówka z ulicy Litewskiej mieści się geograficznie w Dzielnicy Śródmieście, podlega ona jednak organizacyjnie pod Mokotów, stąd umieszczenie jej w projekcie.

Placówki z Dzielnicy Włochy podlegają organizacyjnie pod SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, w projekcie nie biorą udziału przychodnie z Bemowa.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
W Warszawie może mieszkać nawet 50 tysięcy osób z niediagnozowaną niezdiagnozowaną cukrzycą. Czy masz pewność, że nie jesteś w tej grupie?W ramach projektu przychodnie mieszczące się w dzielnicach Mokotów, Ursynów, Wilanów, Włochy zostaną wyposażone w urządzenia medyczne, które:

1. Pozwolą na szybkie i nieinwazyjne typowanie pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym;

2. Umożliwią wczesne wykrycie u pacjenta chorób cywilizacyjnych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) będących główną przyczyną zgonów w Polsce;

3. Przyczynią się do zmniejszenia liczby pacjentów z zagrażającymi życiu powikłaniami takich tych chorób jak, czyli: udar, wylew, zawał, stopa cukrzycowa, niewydolność nerek i ślepota;

4. U osób zdiagnozowanych , pozwolą na dobranie właściwych procedur leczenia i jego precyzyjne monitorowanie w długim okresie czasu –co , – co jest szczególnie istotne w przypadku diabetyków. Jako, że urządzenia umieszczone zostaną w publicznych przychodniach należy przyjąć, że będą udostępniane mieszkańcom w godzinach pracy placówek. Część przychodni pracuje nawet 65 godzin tygodniowo, więc problem ze spełnieniem kryterium ogólnodostępności nie występuje. W ramach projektu planowany jest zakup łącznie 25 urządzeń, po jednym na placówkę. Oczywiście z podziału wykluczone zostaną jednostki których godziny przyjęć nie mieszczą się w pojęciu ogólnodostępności. W takim wypadku urządzenie powinno zostać przeniesione w inne miejsce (np. do przychodni posiadającej dwie rejestracje)Projekt przewiduje następujący przebieg:

1. Urządzenie zlokalizowane będzie w pobliżu rejestracji na specjalnie dedykowanym, ogólnodostępnym stanowisku. Urządzenie będzie nadzorowane, obsługiwane przez pracownika Przychodni.

2. Z urządzenia będzie mogła skorzystać każda osoba.

3. Po badaniu pacjent uzyska ulotkę z wynikiem oraz informacją na odwrocie o tym, na jakim urządzeniu zostało wykonane badanie oraz jak interpretować wynik.

4. Pacjent powinien zgłosić się z wynikiem do swojego lekarza POZ po dalszą diagnostykę.Badanie wykonywane takim urządzeniem jest bezbolesne i zajmuje (w zależności od urządzenia) kilkanaście/kilkadziesiąt sekund. Polega ono na przyłożeniu (w zależności od urządzenia) przedramienia bądź dłoni do czujnika. Dotychczasowo jedyną alternatywą było wykonywanie bolesnej, czasochłonnej i kosztownej biopsji Dzięki krótkiemu czasowi badania urządzenie może być używane nie tylko w gabinecie lekarskim podczas badania czy wywiadu, ale także w rejestracji podczas „pobierania numerka”. Umiejscowienie urządzenia będzie zależało od kierownictwa placówki. Urządzenia podają wynik natychmiastowo. Wynik jest następnie interpretowany przez lekarza.Dostarczone urządzenia będą oceniały ryzyko na podstawie poziomu występowania końcowych produktów glikacji w tkankach pacjenta (np. w skórze).Urządzenia medyczne tego typu są wielkościowo porównywalne do tostera bądź gofrownicy więc np. w wypadku potrzeby relokacji placówki można przenieść je praktycznie bezkosztowo.Dodatkowo planowane jest zaprojektowanie i wykonanie (zakup) 25 rollupów informujących pacjentów o możliwości przebadania , lub ryzyku wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy itp. Wycena projektu: 1. Koszt zakupu urządzenia i instruktażu z obsługi to około 43 000 PLN (x25); 2. Koszt oklejenia urządzenia naklejką to około 15 PLN (x25); 3. Koszt produkcji rollupa to około 200 PLN (x25); 4. Koszt zaprojektowania rollupa to około 500 PLN (jednorazowo); 5. Koszt eksploatacji w pierwszym roku to 85 PLN (x25) w tym: a) koszt zużycia prądu przy założeniu pracy jednego urządzenia przez 8 godzin przez 250 dni oscyluje na poziomie 25 PLN za rok (x25), b) koszt dezynfekcji (płyn, ściereczki antybakteryjne) urządzenia oszacowano na 60 PLN rocznie (x25). Łącznie: 25 * (43 000 + 15 + 200 + 25 + 60) + 500 = 1 083 000 PLN (uwzględniając rok eksploatacji). , a także ulotek – karta badania z miejscem na: dane osoby badanej, wynik oraz informację o dalszym postępowaniu.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Cukrzyca staje się z każdym rokiem coraz większym problemem cywilizacyjnym. Szacuje się, że w Polsce nawet 3 miliony mieszkańców cierpi na tą chorobę (w różnych typach), a jedna trzecia z nich nie zdaje sobie sprawy, że na nią choruje. Dodatkowe 2 miliony to osoby ze stanem przedcukrzycowym. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) przewiduje, że za kilkanaście lat cukrzyca stanie się siódmą najczęstszą przyczyną zgonów.Około 2/3 zgonów wśród cukrzyków (diabetyków) spowodowane jest powikłaniami wynikającymi z choroby wiecowej wieńcowej (zawał).Nie ulega żadnej wątpliwości, że bardzo istotnym jest wykrywanie, a co za tym idzie wprowadzanie leczenia w myśl zasad „lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz „im wcześniej tym lepiej”.Umieszczenie Rollupów rollupów spełni dodatkowo funkcję edukacyjną mającą zwrócić uwagę mieszkańców Warszawy, na fakt, że wśród ich bliskich - rodziny, znajomych, znajdują się osoby, które mają cukrzyce i nie są tego świadome. Co więcej, oni sami również mogą być niezdiagnozowani lub znajdować się w grupie ryzyka.Statystycznie , w Warszawie osób z niediagnozowaną niezdiagnozowaną cukrzycą może być nawet około 45-50 tysięcy.Zakupione urządzenia idealnie wpasują się w założenia programu: „Cukrzyca 2025” dotyczącego strategii prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2015-2025.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • Ochrona Zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Koszt zakupu urządzenia i instruktażu z obsługi to około 43 000 PLN (x25);

2. Koszt oklejenia urządzenia naklejką to około 15 PLN (x25);

3. Koszt produkcji rollupa to około 200 PLN (x25);

4. Koszt zaprojektowania rollupa to około 2 000 PLN (jednorazowo);

5. Wydruk ulotek to około 560 PLN (x25);

6. Koszt zaprojektowania ulotki to około 2 000 PLN (jednorazowo);

7. Adaptacja stanowiska (biurko, 2 krzesła, przedłużacz) to około 700 PLN (x25);

8. Koszty osobowe obsługi urządzenia w ciągu roku to około 34 800 PLN (x25);

9. Koszt eksploatacji w pierwszym roku to 240 PLN (x25) w tym:

a) koszt zużycia prądu przy założeniu pracy jednego urządzenia przez minimum 5 godzin przez 250 dni oscyluje na poziomie 40 PLN za rok (x25),

b) koszt dezynfekcji (płyn, ściereczki antybakteryjne) urządzenia oszacowano na 200 PLN rocznie (x25).Łącznie: 25 * (43 000 + 15 + 200 + 560 + 700 + 34 800 + 40 + 200) + 2000 + 2000 = 1 991 875 PLN (uwzględniając rok eksploatacji).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 083 000991 875,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • urządzenie 1.png
 • urządzenie 2.jpg
 • urządzenie 3.jpg
 • urządzenie 4.jpg
 • urządzenie 5.png