Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2019-06-14 15:43:14
Powrót do projektu

Aleja 100 drzew

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nr obrębu 20614 Nr działki 12

Nr obrębu 20614Nr działki 13

Nr obrębu 20614, Nr działki 14

Nr obrębu 20612 Nr działki 24

Nr obrębu 20614Nr działki 28/1

oraz (1/32, 28/2, 30/2, 18/2)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada zasadzenie sadzonek 100 szt. drzew w układzie jednego rzędów drzew wzdłuż Północnej części granic działek na łącznej długości 1 km. na terenie Okęcia.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Drzewa mają idealny wpływ na klimat miast zmniejszając smog a dodatkowo szpaler drzew będzie chronił mieszkańców przed z hałasem jaki jest generowany przez POW.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
120 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki