Autor projektu - zmiany z 2019-06-09 21:39:09
Powrót do projektu

Budowa oświetlenia parkowego i punktów świetlnych wzdłuż chodnika po północnej stronie ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Ratuszowej do budynku pod adresem Jagiellońska 64

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
chodnik po północnej stronie ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Ratuszowej do budynku pod adresem Jagiellońska 64
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada instalację oświetlenia parkowego i punktów świetlnych wzdłuż chodnika po północnej stronie ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Ratuszowej do budynku pod adresem Jagiellońska 64. Założenia projektu:

- instalacja oświetlenia prowadzona pod chodnikiem, tak by nie ingerować w bryłę korzeniową pobliskich drzew

- instalacja oświetlenia prowadzona przy południowo-zachodnim skraju chodnika, jak najdalej od okien mieszkań

- lampy parkowe wysokości i w konstrukcji uniemożliwiającej świecenie w okna mieszkań (wysokość ok. 3m, światło ukierunkowane w dół)

- punkty świetlne skierowane do góry, na koronę drzewa w uzasadnionych kompozycyjnie miejscach (np. przy wejściach do budynków i bramach wjazdowych)

- układ lamp i instalacji na odcinku pl. Hallera dostosowany do projektu modernizacji pl. Hallera
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Chodnik po północnej stronie ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Ratuszowej do budynku pod adresem Jagiellońska 64 jest słabo doświetlony, ponieważ nie docierają do niego światła lamp ulicznych. Budowa lamp parkowych:

- poprawi bezpieczeństwo pieszych, w tym ułatwi komunikację osobom niepełnosprawnym ruchowo i słabowidzącym

- poprawi estetykę przestrzeni poprzez nocne oświetlenie drzew

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 300
350 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki