Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2019-08-27 12:40:27
Powrót do projektu

TENNIS WALL ! czyli ścianki tenisowe na Bemowie.

„Tenis ziemny 8+” nauka gry od podstaw w tenisa ziemnego dla dzieci w wieku (8-9, 10-11, 12-13 lat)

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie::
Miejsce: sale gimnastyczne na terenie szkół , sale treningowe na terenie MOSiR, dostępne korty na Bemowie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: boiska na terenie dzielnicy, mogą być zlokalizowane również na terenie boisk szkół podstawowych , liceów Bemowa co spowoduje równomierne rozmieszczenie ścianek i ułatwi dostęp mieszkańcom z poszczególnych rejonów dzielnicy
Szkolenie odbywać się będzie w 3 lokalizacjach wskazanych przez jednostkę odpowiedzialną za nadzór, realizację projektu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada postawienie na terenie dzielnicy Bemowo ścianek treningowych do tenisa ziemnego. Ścianki nie wymagają specjalnej nawierzchni ani fundamentu a jedynie poziomej powierzchni. Ścianki nie zajmują dużej powierzchni, wskazane byłoby postawienie ich na terenie już istniejących boisk sportowych lub boisk szkolnych przez co uatrakcyjniłoby ofertę sportową dzielnicy i placówek oświatowych, obniżyłoby również koszty montażu ścianek o przygotowanie odpowiedniej powierzchni. Projekt zakłada postawienie ok.15 ścianek. Zasady rekrutacji: ścianki będą miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich, nie ma potrzeby angażowania innych osób czy instytucji aby dokonać naboru uczestników. Informacja o fakcie że ścianka powstała w ramach budżetu obywatelskiego może znajdować się z tyłu ścianki w formie tabliczki bądź naklejki. Mieszkańcy o możliwości korzystania ze ścianki mogą pozyskać informację na: - na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Bemowo, - słupie ogłoszeniowym przed Urzędem - bezpłatnej gazecie Bemowskiej publikowanej przez Urząd Bemowo w formie papierowej i elektronicznej, Ponadto z czasem informacja zostanie rozpowszechniona przez innych mieszkańców Dzielnicy. Korzystanie ze ścianek jest bezpłatne. Nie ma ograniczeń czasowych , nie jest uzależnione od pory rokupolega na zorganizowaniu nauki gry od podstaw w tenisa ziemnego:Zajęcia mają być przeznaczone dla dzieci w wieku (8-9: 10-11: 12-13 lat.):

Czas trwania : 1 tura wiosna/lato czyli (marzec, kwiecień, maj, ½ czerwca); 2 tura jesień/zima czyli wrzesień, październik, listopad,1/2 grudzień)

Czas treningu: 60 minut

Liczebność grup: 6 osób

Częstotliwość: 1 raz w tygodniu czyli 4 x w miesiącu z wyłączeniem czerwca i grudnia tu są przewidziane po dwa treningi.Zasady naboru:

W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie dzieci spełniające kryterium wiekowe przy czym w każdej grupie wiekowej musi się znajdować dziecko z innej szkoły np. 301,321,357,82, etc (chyba że nie będzie więcej chętnych z innych placówek ) tak aby pierwszeństwa nie miały dzieci ze szkoły w której odbywać się będą szkolenia a pozostałe dzieci nie będą miały szans na zapisanie się na zajęcia. Zapisy prowadzone będą przez jednostkę realizującą zadanie.Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu: Uzasadnieniem projektu jest całkowity brak ścianek tenisowych na terenie Bemowa. Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców a nie tylko dla osób uprawiających tenis ziemny. Jest idealnym miejscem do ćwiczeń . Wymaga jedynie posiadania rakiety tenisowej i piłki. Ścianka przeznaczona jest do swobodnej rekreacji: - dla dzieci i młodzieży do spędzania wolnego po szkole, a w przypadku postawienia jej z boku boiska może stanowić również urozmaicenie lekcji wf, - może uatrakcyjnić czas spędzany na przerwach szkolnych, - dla dorosłych ponieważ pomaga utrzymać prawidłową sylwetkę, a w rzeczywistości nie ma ograniczeń wiekowych , - może stanowić ekran do wyświetlania filmów wieczorami, Zdrowotne zalety płynące z korzystania ze ścianki to przeciwdziałanie chorobom takim jak cukrzyca, choroby serca, otyłość, osteoporoza. Poprawiona zostaje wydolność płuc , koordynacja ruchowa osób korzystających. Pomaga rozładować stres i pozbyć się nadmiaru energii oraz wpływa na kondycję psychiczną
Założeniem projektu jest nauka gry od podstaw w tenisa ziemnego, pokazanie dzieciom zasad gry. Zachęcenie do dalszej nauki gry w tenisa ziemnego, pokazanie innej formy ruchu. Zachęcenie do aktywniejszego trybu życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. W sumie zostanie przeszkolonych 108 osób

2. Zakładamy że szkolenia odbywać się będą w 3 lokalizacjach , miejscach

3. Dwa cykle szkoleniowe tj. wiosna/lato, jesień/zima15.120 zł. x 3 lokalizacje jednocześnie= 45.360,00 zł. x 2 cykle = 90.720 zł.ZAWARTE W CENIE JEST WYNAGRODZENIE TRENERA ORAZ WYNAJEM SALI EWENTUALNIE KORTU TENISOWEGO4. Zakup sprzętu do szkolenia 54 rakiety x 200 zł. = 10.800 zł.

5. Zakup sprzętu tj. kosze piłek do treningu wraz z piłkami ok. 60 piłek 3 lokalizacje x 1000 zł. = 3.000 zł.

6. Koszty reklamy i promocji projektu: 1480,00 zł.KOSZT PROJEKTU : 106.000 ZŁ.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 225
106 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Ścianka-tenisowa-2.jpg
  • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - nauka gry w tenisa.docx