Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2019-08-27 14:27:27
Powrót do projektu
„Tenis

Tenis ziemny 8+, nauka gry od podstaw w tenisa ziemnego (dla dzieci w wieku ( 8-9, 10-11, 12-13 lat)

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejsce: sale gimnastyczne na terenie szkół , sale treningowe na terenie MOSiR, dostępne korty na Bemowie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkolenie odbywać się będzie w 3 lokalizacjach wskazanych przez jednostkę odpowiedzialną za nadzór, realizację projektu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na zorganizowaniu nauki gry od podstaw w tenisa ziemnego:Zajęcia mają być przeznaczone dla dzieci w wieku (8-9: 10-11: 12-13 lat.):

Czas trwania : 1 tura wiosna/lato czyli (marzec, kwiecień, maj, ½ czerwca); 2 tura jesień/zima czyli wrzesień, październik, listopad,1/2 grudzień)

Czas treningu: 60 minut

Liczebność grup: 6 osób

Częstotliwość: 1 raz w tygodniu czyli 4 x w miesiącu z wyłączeniem czerwca i grudnia tu są przewidziane po dwa treningi.Zasady naboru:

W szkoleniu mogą uczestniczyć wszystkie dzieci spełniające kryterium wiekowe przy czym w każdej grupie wiekowej musi się znajdować dziecko z innej szkoły np. 301,321,357,82, etc (chyba że nie będzie więcej chętnych z innych placówek ) tak aby pierwszeństwa nie miały dzieci ze szkoły w której odbywać się będą szkolenia a pozostałe dzieci nie będą miały szans na zapisanie się na zajęcia. Zapisy prowadzone będą przez jednostkę realizującą zadanie.Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Założeniem projektu jest nauka gry od podstaw w tenisa ziemnego, pokazanie dzieciom zasad gry. Zachęcenie do dalszej nauki gry w tenisa ziemnego, pokazanie innej formy ruchu. Zachęcenie do aktywniejszego trybu życia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. W sumie zostanie przeszkolonych 108 osób

2. Zakładamy że szkolenia odbywać się będą w 3 lokalizacjach , miejscach

3. Dwa cykle szkoleniowe tj. wiosna/lato, jesień/zima15.120 zł. x 3 lokalizacje jednocześnie= 45.360,00 zł. x 2 cykle = 90.720 zł.ZAWARTE W CENIE JEST WYNAGRODZENIE TRENERA ORAZ WYNAJEM SALI EWENTUALNIE KORTU TENISOWEGO4. Zakup sprzętu do szkolenia 54 rakiety x 200 zł. = 10.800 zł.

5. Zakup sprzętu tj. kosze piłek do treningu wraz z piłkami ok. 60 piłek 3 lokalizacje x 1000 zł. = 3.000 zł.

6. Koszty reklamy i promocji projektu: 1480,00 zł.KOSZT PROJEKTU : 106.000 ZŁ.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
106 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - nauka gry w tenisa.docx