Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2019-08-27 15:49:27
Powrót do projektu

S.O.S - Bezpieczna droga ze szkoły SP 82 im. Jana Pawła II - nowe chodniki, widoczne oznakowanie, namalowanie pasów dla pieszych, wymiana słupków przy ulicy. słupki i kosze na śmieci na długości zatoki parkingowej przy ul. Budy

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Konarskiego /"stara Górczewska" Budy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
odcinek chodnika począwszy od wyjścia ze szkoły SP 82 do bramy budynku mieszkalnego przy ul.Budy 7, ciąg pieszy wzdłuż "starej Górczewskiej", działki 125/2, 122/2, 122/3
Działki 122/2 i 122/3 z obrębu 61104

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na uporządkowaniu terenu znajdującego się wzdłuż ulicy "stara Górczewska" Budy ciągnącego się od wyjścia ze szkoły SP 82 w kierunku ul.Budy.

Wskazane byłoby:- odwodnienie terenu na którym po opadach deszczu pojawiają się ogromne kałuże, - namalowanie pasów do przejścia dla pieszych zarówno przy budynku szkoły jaki na dalszym odcinku ulicy gdzie są całkowicie niewidoczne,(dwa przejścia) - odpowiednie oznakowanie przejścia dla pieszych, - informacja o dzieciach jako uczestnikach ruchu, - naprawa już istniejących znaków drogowych które są przekręcone lub uszkodzone przez samochody, - naprawa lub wymiana na nowe ochronnych słupków z łańcuchami wzdłuż ulicy, odmalowanie wymiana na inne, - postawienie postawienie około 40 szt. (+/- 5 szt.) nowych słupków ochronnych na chodniku wzdłuż "starej Górczewskiej" zatoki parkingowej - umożliwiających swobodny ruch pieszym , - uzupełnienie brakujących łańcuchów przy słupkach, - uporządkowanie pasa zieleni poprzez posianie trawy lub obsadzenie terenu charakterystyczną, odpowiadającą wymaganiom pasa drogowego roślinnością, - ustawienie kilku koszy na śmieci - ponieważ bliskość szkoły i ilość ludzi przemieszczająca się tym chodnikiem generuje duże ilości odpadów, - likwidacja "samochodu sklepu" który ogranicza widoczność zarówno pieszym jak i samochodom, -postawienie znaku informującego o zakazie zatrzymywania się przed pasami przy szkole, - organizacja ruchu w sposób umożliwiający bezpieczny wyjazd z parkingu samochodom ale i jednocześnie utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych dotyczy to części działki 125/2, - wykonanie dokumentacji uwzględniającej powyższe wymagania,zachowując użytkową szer. chodnika 1,5 metra,

- wykonanie dokumentacji uwzględniającej powyższe wymagania,

- 2 kosze na śmieci kamienne-betonowe na wysokości ww. zatoki parkingowej
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z projektu nieodpłatnie. Projekt nie wymaga opisania zasad rekrutacji. Pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców a zwłaszcza młodzieży szkolnej oraz uatrakcyjni wygląd rejonu. a starą Górczewską jest zaparkowany na "dziko" samochód dostawczy który stanowi sezonowy sklep spożywczy i dodatkowo zasłania przejście pieszym , którzy przez to nie widzą wyjeżdżających z parkingu samochodów. Dalsza część chodnika jest regularnie zastawiana samochodami, które przyjeżdżają po uczniów miejscowej szkoły lub parkują samochody i idą na zajęcia i spotkania kulturalne w art.bem. Piesi nie mają możliwości przejścia chodnikiem ponieważ samochody stoją praktycznie na całym chodniku. Jest jedynie wąskie przejście dla pieszych ale przejście z wózkiem z dzieckiem czy osoby niepełnosprawnej jest praktycznie niemożliwe. Brak koszy na śmieci powoduje, że wokół jest stale brudno i pełno śmieci. Ponadto odpowiednie oznakowania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zwłaszcza młodzieży szkolnej .

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
8 000 zł - postawienie około 40 szt. (+/- 5 szt.) nowych słupków ochronnych na chodniku wzdłuż zatoki parkingowej

2 500 zł - projekt organizacji ruchu

7 000 zł - 2 kosze na śmieciRAZEM: 17 500 zł BRUTTOKOSZT EKSPLOATACJI - 4 000 zł / rocznie - opróżnianie 2 koszy
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100 000
17 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Image-1.jpg
    • 222 foto lokalizacji.jpg