Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2019-06-11 16:27:11
Powrót do projektu

S.O.S - Bezpieczna droga ze szkoły SP 82 im.Jana Pawła II - nowe chodniki, widoczne oznakowanie, namalowanie pasów dla pieszych, wymiana słupków przy ulicy.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Konarskiego /"stara Górczewska"
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
odcinek chodnika począwszy od wyjścia ze szkoły SP 82 do bramy budynku mieszkalnego przy ul.Budy 7, ciąg pieszy wzdłuż "starej Górczewskiej", działki 125/2, 122/2, 122/3

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na uporządkowaniu terenu znajdującego się wzdłuż ulicy "stara Górczewska" ciągnącego się od wyjścia ze szkoły SP 82 w kierunku ul.Budy.

Wskazane byłoby:

- odwodnienie terenu na którym po opadach deszczu pojawiają się ogromne kałuże,

- namalowanie pasów do przejścia dla pieszych zarówno przy budynku szkoły jaki na dalszym odcinku ulicy gdzie są całkowicie niewidoczne,(dwa przejścia)

- odpowiednie oznakowanie przejścia dla pieszych,

- informacja o dzieciach jako uczestnikach ruchu,

- naprawa już istniejących znaków drogowych które są przekręcone lub uszkodzone przez samochody,

- naprawa lub wymiana na nowe ochronnych słupków z łańcuchami wzdłuż ulicy, odmalowanie wymiana na inne,

- postawienie nowych słupków ochronnych na chodniku wzdłuż "starej Górczewskiej" umożliwiających swobodny ruch pieszym,

- uzupełnienie brakujących łańcuchów przy słupkach,

- uporządkowanie pasa zieleni poprzez posianie trawy lub obsadzenie terenu charakterystyczną, odpowiadającą wymaganiom pasa drogowego roślinnością,

- ustawienie kilku koszy na śmieci - ponieważ bliskość szkoły i ilość ludzi przemieszczająca się tym chodnikiem generuje duże ilości odpadów,

- likwidacja "samochodu sklepu" który ogranicza widoczność zarówno pieszym jak i samochodom,

-postawienie znaku informującego o zakazie zatrzymywania się przed pasami przy szkole,

- organizacja ruchu w sposób umożliwiający bezpieczny wyjazd z parkingu samochodom ale i jednocześnie utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych dotyczy to części działki 125/2,

- wykonanie dokumentacji uwzględniającej powyższe wymagania,

Wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z projektu nieodpłatnie. Projekt nie wymaga opisania zasad rekrutacji. Pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców a zwłaszcza młodzieży szkolnej oraz uatrakcyjni wygląd rejonu.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Droga do/ ze szkoły SP 82 jest w stanie który wymaga natychmiastowego remontu i stanowi poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Teren podczas deszczowej pogody jest praktycznie całkowicie zalany i uniemożliwia przejście , duże kałuże brak jakiejkolwiek alternatywy do przejścia. Osoby odwożące dzieci do szkoły niejednokrotnie zatrzymują się pod szkołą , przed przejściem dla pieszych (wysadzają lub odbierają dzieci ze szkoły) stanowiąc poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu a brak miejsc umożliwiających zatrzymanie się bezkolizyjne samochodu dodatkowo wzmaga konflikty. Ponadto samochody które parkują na dzikim parkingu obok szkoły SP 82 rozjeżdżają teren i stanowią zagrożenie dla uczniów idących do/ze szkoły . Brak w tych miejscach jakichkolwiek pasów powoduje, że nie jednokrotnie piesi mają problem z bezpiecznym przejściem a kierujący samochodami domagają się pierwszeństwa. Dodatkowo przy przejściu dla pieszych na samym łuku drogi /rozjeździe pomiędzy Łagowską a starą Górczewską jest zaparkowany na "dziko" samochód dostawczy który stanowi sezonowy sklep spożywczy i dodatkowo zasłania przejście pieszym , którzy przez to nie widzą wyjeżdżających z parkingu samochodów. Dalsza część chodnika jest regularnie zastawiana samochodami, które przyjeżdżają po uczniów miejscowej szkoły lub parkują samochody i idą na zajęcia i spotkania kulturalne w art.bem. Piesi nie mają możliwości przejścia chodnikiem ponieważ samochody stoją praktycznie na całym chodniku.

Jest jedynie wąskie przejście dla pieszych ale przejście z wózkiem z dzieckiem czy osoby niepełnosprawnej jest praktycznie niemożliwe. Brak koszy na śmieci powoduje, że wokół jest stale brudno i pełno śmieci. Ponadto odpowiednie oznakowania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zwłaszcza młodzieży szkolnej .

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Image-1.jpg
 • IMG_0698.jpg
 • IMG_0699.jpg
 • IMG_0704.jpg
 • IMG_0707.jpg
 • IMG_0714.jpg
 • IMG_1034.jpg