Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 13:45:27
Powrót do projektu

Rewitalizacja terenu boiska do piłki nożnej, dwóch boisk do gry w dwa ognie oraz bieżni okólnej w SP143.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Aleja Stanów Zjednoczonych 27
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren Szkoły Podstawowej nr 143

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest remont nawierzchni istniejących boisk i bieżni oraz naprawa piłkochwytów.

Nawierzchnia boisk zostanie wykonana ze sztucznej trawy, zaś bieżni z pouliretanu.

W zależności od decyzji inspektora budowlanego zostanie również wymieniona podbudowa nawierzchni.

Obiekt jest ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu dla wszystkich chcących z niego skorzystać.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu remont terenu na którym można równocześnie: doskonalić grę w piłkę nożną, biegać oraz grać w gry zespołowe.

Remont terenu zachęci szczególnie dzieci i młodzież do uprawiania sportu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Boisko ze sztuczną trawą - 500 000,00 zł

Bieżnia poliuretanowa - 350 000,00 zł

Boisko do gry w dwa ognie - 100 000,00 zł

Piłkochwyty - 30 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
980 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki