Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 00:11:10
Powrót do projektu

Koniec z betonem. Zielone podwórko ul. Wrzeciono 7/Przytyk 3

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Podwórko pomiędzy ul. Wrzeciono 7, a Przytyk 3 (tył bloku).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wrzeciono

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Czas, aby rośliny zastąpiły betonowe podwórka i puste place zalane asfaltem. Projekt zakłada stworzenie estetycznej i wygodnej przestrzeni dla mieszkańców na podwórku między blokami Wrzeciono 7, a Przytyk 3 (tył bloku). Swoim zakresem obejmie odnowienie trawników w pobliżu bloków, zlikwidowanie niebezpiecznego i uszkodzonego przez korzenie drzew oraz warunki atmosferyczne (ubytki, dziury, wybrzuszenia) asfaltu, jak również modernizację ciągu pieszego, budowę chodnika prowadzącego przez podwórko (jako kontynuacja ciągu pieszego od drugiej klatki schodowej Wrzeciono 7 do schodów posadowionych na szczycie budynku - Przytyk 3). Do tego prace rekultywacyjne, w tym posianie trawy, nasadzenia drzew oraz krzewów niskopiennych (ok. 500 sztuk) wraz z wymianą ziemi.Przewidywane koszty:

- Wykonanie projektu - 30 000,00 zł

- Usunięcie asfaltu i ułożenie chodnika z kostki brukowej - 40 000,00 zł

- Droga pożarowa - poszerzenie chodnika wzdłuż bloku do 3 m szerokości - 20 000,00 zł

- Przedłużenie środkowego trawnika o ok. 25 m w stronę ul. Przytyk i ok. 10 m w stronę uliczki osiedlowej (łącznie 40 m x 20 m) - 30 000,00 zł

- Nasadzenie krzewów i kwiatów - 50 000,00 zł

- Posadzenie 2 drzew o szer. pnia 14-16 cm - 2 400,00 zł,

- Odnowienie istniejących trawników wzdłuż bloku odwróconego tyłem do podwórka i bocznych - 100 000,00 zł

- Wybranie ziemi i dowiezienie urodzajnej ziemi - 30 000,00 zł

- Zasianie trawnika z siewu 4.080 x 22 zł - 50 000,00zł

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu podniesienie estetyki oraz standardu życia i warunków wypoczynku mieszkańców Wrzeciona. Ogólnodostępna przestrzeń będzie stanowiła zielone miejsce sąsiedzkich spotkań, przyjazne dla rodzin z dziećmi i seniorów. Duża liczba krzewów oraz kwiatów wpłynie pozytywnie na jakość powietrza, a także samopoczucie mieszkańców. Ożywiony plac zachęci do aktywności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
352 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki