Koordynator w Dzielnicy Ursus - zmiany z 2019-08-27 13:26:27
Powrót do projektu

Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych na skrzyżowaniu ulic Wincentego Kadłubka i Leszczyńskiego poprzez zmianę organizacji ruchu - znak STOP.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowanie ulic Wincentego Kadłubka i Leszczyńskiego
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada wprowadzenie oznakowania STOP na skrzyżowaniu ulic Wincentego Kadłubka i Leszczyńskiego.

Do realizacji projektu konieczne jest:

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu

- montaż słupków do znaków drogowych oraz przymocowanie nowych tablic znaków drogowych informacyjnych – B20 (STOP)

- usunięcie istniejącego oznakowania poziomego P-13, P-10, P-4, P-14

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe w ul. S. Leszczyńskiego (oznakowanie P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania”, P-16 „napis STOP”, oznakowanie P-10 (przejście dla pieszych), oznakowanie P-4 linia podwójna ciągła, oznakowanie P-14 linia warunkowego zatrzymania)

- roboty związane z przesunięciem przejścia dla pieszych
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Skrzyżowanie ulic Wincentego Kadłubka i Leszczyńskiego należy do jednego z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań w rejonie PKP Gołąbki. Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie znaku STOP pozwoli na poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy kosztorys realizacji projektu:

- projekt stałej organizacji ruchu – 1700 zł

- montaż słupków do znaków drogowych oraz przymocowanie nowych tablic znaków drogowych informacyjnych – B20 (STOP) (2 szt.) – 2000 zł

- usunięcie istniejącego oznakowania poziomego P-13, P-10, P-4, P-14 – 300 zł

- oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe w ul. S. Leszczyńskiego (oznakowanie P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania”, P-16 „napis STOP”, oznakowanie P-10 (przejście dla pieszych), oznakowanie P-4 linia podwójna ciągła, oznakowanie P-14 linia warunkowego zatrzymania)– 1650 zł

-roboty związane z przesunięciem przejścia dla pieszych (nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z pospółki gr. 10 cm, nawierzchnia z pł. ostrzegawczych z wypustkami koloru żółtego na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z pospółki gr. 10 cm, obniżenie krawężników betonowych) – 1500 zł

- oznakowanie naklejki „trybiki” – 10 złSzacunkowy koszt: 7160 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
7 160,00 zł

Dokumenty

Załączniki