Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-08-27 13:36:27
Powrót do projektu
NATURA DLA POKOLEŃ

Natura dla pokoleń - zielone tereny szkolne

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Tereny wszystkich szkół publicznych na Ursynowie (16 szkół podstawowych + 3 licea
Na terenie szkół, które wyraziły zainteresowanie projektem: (SP 343, 16, 323, 336, 319 158, 100, 330, 340, 313)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt przewiduje: A) nasadzenia na terenie publicznych szkół B) podlewanie roślinności przez uczniów c) zamontowaniu odprowadzania wody deszczowej z części dachu szkoły (np. z sali gimnastycznej, z ukośnych świetlików) do pojemnika na deszczówkę (zamiast do kanalizacji)Na terenie każdej publicznej szkoły na Ursynowie:szkół, które wyraziły zainteresowanie projektem: (SP 343, 16, 323, 336, 319 158, 100, 330, 340, 313)A) zostanie posadzonych:

-6 drzew iglastych (np. jodła jednobarwna, świerk serbski, sosna czarna)

-20 krzewów sosny górskiej -altany

Alltany śmietnikowe obsadzone zostaną bluszczem pospolitym lub inną wiecznie zieloną roślinnością ponadto:

-urządzona zostanie łąka kwietna o powierzchni co najmniej 50 m2 -ustawiony zostanie przynajmniej jeden pojemnik 500l na gromadzenie wody deszczowej oraz zamontowane zostaną rynny odprowadzające do niego wodę z części dachu szkoły.

-zasadzone drzewa zostaną zaopatrzone w worek do nawadniania -ustawiony zostanie hotel dla owadówB) Uczniowie najmłodszych w szkole zasadzą wiosną drzewa i krzewy i będą odpowiedzialni za ich podlewanie przez trzy lata.

Drzewa będą oznaczone tabliczkami informującymi o gatunku i dacie posadzenia.

Uczniowie raz na semestr będą robić pamiątkowe zdjęcie ze swoim drzewem i krzewami, by mogli zaobserwować rozwój roślin.W zależności od decyzji dyrekcji szkoły na terenie szkolnym zainstalowany zostanie domek dla owadów zapylających oraz urządzona łąka kwietna.

Okoliczni mieszkańcy będą się mogli cieszyć zielenią i oddychać dzięki niej czystszym powietrzem.

Projekt uzupełnia się z projektem "Natura dla pokoleń - zmiany w naszym otoczeniu"

Nasadzenia prowadzone będą zgodnie z dokumentem "Standardy kształtowania zieleni Warszawy".

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ursynów potrzebuje zieleni, zwłaszcza roślin iglastych produkujących tlen i oczyszczających powietrze także zimą, gdy natężenie smogu jest największe.

Młodzi ludzie powinni mieć swój udział w sadzeniu i pielęgnacji roślin i uczyć się tym samym odpowiedzialności za naturę.

Zbiorniki na wodę i zbieranie wody deszczowej mają wymiar praktyczny (oszczędność wody) i edukacyjny (bardzo niska świadomość społeczna dotycząca brakującej w Polsce wody)

Łąki kwietne i hotele owady są potrzebne, by stworzyć miejsce do życia dla owadów zapylających, które masowo wymierają. Owady są szczególnie narażone na zmiany klimatu, chemię stosowaną w rolnictwie i wymagają szczególnego wsparcia. Owady są odpowiedzialne za zapylanie (i wydanie plonów) wielu roślin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
l.p Szkoła poszczególne elementy + koszt koszt całkowity

1. SP 343 6 drzew (16-18 cm) 12 000zł, 20 krzewów kosodrzewiny 2000zł, 20 sadzonek bluszczu pospolitego 300zł, pojemnik na deszczówkę + system odprowadzający wodę + konewki 2200 , łąka kwietna 30m2 1500zł. Hotel dla owadów 550 zł, tabliczki 150zł, 6 worków nawadniających 600zł 19 300,00 zł

2. SP 16 6 drzew (16-18 cm) 12 000zł, 25 krzewów kosodrzewiny 2500zł, 10 sadzonek bluszczu pospolitego 150zł, pojemnik na deszczówkę + system odprowadzający wodę + konewki 2200 , łąka kwietna 25m2 1250zł. Hotel dla owadów 550 zł, tabliczki 150zł, 6 worków nawadniających 600zł 19 400,00 zł

3. SP 323 6 drzew (16-18 cm) 12 000zł, 25 krzewów kosodrzewiny 2500zł, 10 sadzonek bluszczu pospolitego 150zł, pojemnik na deszczówkę + system odprowadzający wodę + konewki 2200 , łąka kwietna 30m2 1500zł. Hotel dla owadów 550 zł, tabliczki 150zł, 6 worków nawadniających 600zł 19 650,00 zł

4. SP 336 6 drzew (16-18 cm) 12 000zł, 20 krzewów kosodrzewiny 2000zł, 20 sadzonek bluszczu pospolitego 300zł, pojemnik na deszczówkę + system odprowadzający wodę + konewki 2200 ,ł. Domek dla owadów 50 zł, tabliczki 150zł, 6 worków nawadniających 600zł, ławki na patio 9000zł 26 300,00 zł

5. SP 319 6 drzew (16-18 cm) 12 000zł, 20 krzewów kosodrzewiny 2000zł, 20 sadzonek bluszczu pospolitego 300zł, pojemnik na deszczówkę + system odprowadzający wodę + konewki 2200 , łąka kwietna 30m2 1500zł. Hotel dla owadów 550 zł, tabliczki 150zł, 6 worków nawadniających 600zł 19 300,00 zł

6. SP 313 6 drzew (16-18 cm) 12 000zł, 25 krzewów kosodrzewiny 2500zł, 20 sadzonek bluszczu pospolitego 300zł, pojemnik na deszczówkę + system odprowadzający wodę + konewki 2200 , tabliczki 150zł, 6 worków nawadniających 600zł 17 750,00 zł

7. LO 158 6 drzew (16-18 cm) 12 000zł, 20 krzewów kosodrzewiny 2000zł, 20 sadzonek bluszczu pospolitego 300zł, pojemnik na deszczówkę + system odprowadzający wodę + konewki 2200 , łąka kwietna 30m2 1500zł. Hotel dla owadów 550 zł, tabliczki 150zł, 6 worków nawadniających 600zł 19 300,00 zł

8. SP 100 6 drzew (16-18 cm) 12 000zł, 20 krzewów kosodrzewiny 2000zł, 20 sadzonek bluszczu pospolitego 300zł, pojemnik na deszczówkę + system odprowadzający wodę + konewki 2200 , łąka kwietna 30m2 1500zł. Hotel dla owadów 550 zł, tabliczki 150zł, 6 worków nawadniających 600zł 19 300,00 zł

9. sp 330 6 drzew (16-18 cm) 12 000zł, 20 krzewów kosodrzewiny 2000zł, 20 sadzonek bluszczu pospolitego 300zł, pojemnik na deszczówkę + system odprowadzający wodę + konewki 2200 , łąka kwietna 30m2 1500zł. Hotel dla owadów 550 zł, tabliczki 150zł, 6 worków nawadniających 600zł 19 300,00 zł

10. SP 340 6 drzew (16-18 cm) 12 000zł, 20 krzewów kosodrzewiny 2000zł, 20 sadzonek bluszczu pospolitego 300zł, pojemnik na deszczówkę + system odprowadzający wodę + konewki 2200 , łąka kwietna 30m2 1500zł. Hotel dla owadów 550 zł, tabliczki 150zł, 6 worków nawadniających 600zł 19 300,00 zł

SUMA 198 900,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 299 950
198 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki