Autor projektu - zmiany z 2019-06-08 21:13:08
Powrót do projektu

NATURA DLA POKOLEŃ - zielone tereny szkolne

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny wszystkich szkół publicznych na Ursynowie (16 szkół podstawowych + 3 licea)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt przewiduje: A) nasadzenia na terenie publicznych szkół B) podlewanie roślinności przez uczniów c) zamontowaniu odprowadzania wody deszczowej z części dachu szkoły (np. z sali gimnastycznej, z ukośnych świetlików) do pojemnika na deszczówkę (zamiast do kanalizacji)Na terenie każdej publicznej szkoły na Ursynowie:A) zostanie posadzonych:

-6 drzew iglastych (np. jodła jednobarwna, świerk serbski, sosna czarna)

-20 krzewów sosny górskiej

-altany śmietnikowe obsadzone zostaną bluszczem pospolitym lub inną wiecznie zieloną roślinnościąponadto:

-urządzona zostanie łąka kwietna o powierzchni co najmniej 50 m2

-ustawiony zostanie przynajmniej jeden pojemnik 500l na gromadzenie wody deszczowej oraz zamontowane zostaną rynny odprowadzające do niego wodę z części dachu szkoły.

-zasadzone drzewa zostaną zaopatrzone w worek do nawadniania

-ustawiony zostanie hotel dla owadów

B) Uczniowie najmłodszych w szkole zasadzą wiosną drzewa i krzewy i będą odpowiedzialni za ich podlewanie przez trzy lata.

Drzewa będą oznaczone tabliczkami informującymi o gatunku i dacie posadzenia.

Uczniowie raz na semestr będą robić pamiątkowe zdjęcie ze swoim drzewem i krzewami, by mogli zaobserwować rozwój roślin.Okoliczni mieszkańcy będą się mogli cieszyć zielenią i oddychać dzięki niej czystszym powietrzem.

Projekt uzupełnia się z projektem "Natura dla pokoleń - zmiany w naszym otoczeniu"

Nasadzenia prowadzone będą zgodnie z dokumentem "Standardy kształtowania zieleni Warszawy".

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ursynów potrzebuje zieleni, zwłaszcza roślin iglastych produkujących tlen i oczyszczających powietrze także zimą, gdy natężenie smogu jest największe.

Młodzi ludzie powinni mieć swój udział w sadzeniu i pielęgnacji roślin i uczyć się tym samym odpowiedzialności za naturę.

Zbiorniki na wodę i zbieranie wody deszczowej mają wymiar praktyczny (oszczędność wody) i edukacyjny (bardzo niska świadomość społeczna dotycząca brakującej w Polsce wody)

Łąki kwietne i hotele owady są potrzebne, by stworzyć miejsce do życia dla owadów zapylających, które masowo wymierają. Owady są szczególnie narażone na zmiany klimatu, chemię stosowaną w rolnictwie i wymagają szczególnego wsparcia. Owady są odpowiedzialne za zapylanie (i wydanie plonów) wielu roślin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
299 950,00 zł

Dokumenty

Załączniki