Autor projektu - zmiany z 2019-06-09 17:21:09
Powrót do projektu

NATURA DLA POKOLEŃ - zmiany w naszym otoczeniu

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
A) warsztaty - wszystkie szkoły publiczne na Ursynowie

B) projekcje filmów i spotkania - Ursynowski Dom Kultury lub Urząd Dzielnicy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu:

1) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Ursynowa

2) posadzenie 100 drzew na UrsynowieProjekt przewiduje cykl warsztatów dotyczących środowiska naturalnego, otaczającej nas przyrody, zmian klimatu oraz wpływu człowieka i naszych codziennych wyborów na na naturę. Warsztaty będą ogólnie dostępne, nieodpłatne dla uczestników.

Warsztaty będą prowadzone przez osoby z odpowiednim wykształceniem/stosowną wiedzą dotyczącą wyżej wymienionych tematów.Warsztaty odbywać się będą we wszystkich szkołach publicznych na Ursynowie (16 szkół podstawowych i 3 licea) i będą prowadzone oddzielnie dla dzieci/młodzieży (w godzinach pracy szkoły).Cykl zajęć w szkołach będzie się składał z 8 bloków tematycznych (styczeń-czerwiec, wrzesień-październik). W każdym miesiącu zajęcia będą poświęcone innemu tematowi.Przykładowe tematy:Czyste powietrze w dużym mieście?

Skazani na plastik?

Marnowanie żywności

Dlaczego musimy chronić pszczoły?

Samochodem-rowerem - czy metrem - dlaczego to takie ważne?

Susza czy powódź? Czy wystarczy nam wody?

Nasze codzienne decyzje i ich wpływ na środowisko

Czysta energia czy węgiel?Cykl zajęć w każdej szkole zakończy się wystawą przygotowaną przez uczniów (dla okolicznych mieszkańców) oraz ankietą. ( o ankiecie niżej)Dodatkowo w Ursynowskim Domu Kultury (przed jego otwarciem w Urzędzie Dzielnicy) zostanie zorganizowany cykl 8 wieczorów filmowych i spotkań z ciekawymi znanymi osobami. (również w miesiącach styczeń-czerwiec, wrzesień-październik). Osoby te występować będą pro publico bono.

W trakcie tych wieczorów pokazane zostaną filmy dokumentalne dotyczące tematyki ekologicznej oraz odbędą się spotkania z ciekawą osobą, której krótkie wystąpienie związane z ekologią będzie punktem wyjścia do rozmowy. Przykładowe tematy - jak w warsztatach dla dzieci.

Wieczory te będą miały także jako cel spotkanie i dyskusje mieszkańców z władzami dzielnicy oraz urzędnikami.

Przykładowe filmy:

"Antropocen"

"Just eat it: a food waste story"

"Nasza planeta"Osoby, które wezmą udział we wszystkich 8 spotkaniach zorganizowanych w Urzędzie Dzielnicy/Ursynowskim Domu Kultury Ursynowskim Domu Kultury/Urzędzie Dzielnicy lub te, które będą na największej liczbie spotkań otrzymają swoje własne Ursynowskie Drzewo (Drzew przewidzianych jest 100).

Jesienią drzewa zostaną zasadzone na terenie dzielnicy, w miejscu uzgodnionym między daną osobą a Urzędem Dzielnicy (np. w pobliżu miejsca zamieszkania tej osoby). Każde drzewo zostanie opatrzone tabliczką informującą o projekcie i nazwisku mieszkańca (uczestnika projektu), dzięki któremu to drzewo zostało posadzone.

Koszty projektu:

19 szkół * 8 warsztatów * 1500zł = 228 000zł

8 warsztatów w Urzędzie miasta * 4000zł = 32 000zł

100 "Ursynowskich Drzew" *1200zł = 120 000zł

Ankieta, tabliczki, promocja spotkań = 19 000złPodsumowaniem projektu (zarówno warsztatów dla dzieci, jak i warsztatów dla dorosłych) będzie ankieta badająca m.in.:a) świadomość mieszkańców Ursynowa, jak nasze codzienne zachowania i decyzje wpływają na środowisko

b) chęci zmiany zachowań mieszkańców i możliwości ich realizacji

c) propozycji zmian/usprawnień i postulatów skierowanych do władz spółdzielni, dzielnicy, miasta (oraz ewentualnie władz państwowych), które pozwolą na zmniejszenie negatywnego wpływu mieszkańców Ursynowa na środowisko naturalneWyniki ankiety zostaną przedstawione Zarządowi oraz Radzie Dzielnicy i podane do publicznej wiadomości .- na przykład podczas spotkania podsumowującego projekt na którym ogłoszona zostanie lista osób nagrodzonych "Ursynowskim Drzewem"Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Postępująca dewastacja środowiska i zachodzące bardzo szybko zmiany klimatu wymagają działania. Podstawowe znaczenie ma edukowanie społeczeństwa na temat związku między działalnością człowieka, a zmianami w środowisku naturalnym.

Projekt edukacyjny ma uzmysłowić mieszkańcom, że suma działań pojedynczych osób daje duże efekty.

Kolejne 100 drzew dla Ursynowa da nam czystsze powietrze i mniejszy upał latem.

Projekt uzupełnia się z projektem "NATURA DLA POKOLEŃ - zielone tereny szkolne"

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
399 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki