Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-08-27 13:35:27
Powrót do projektu
NATURA DLA POKOLEŃ

Natura dla pokoleń - zmiany w naszym otoczeniu. Cykl warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców i uczniów oraz sadzenie drzew

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
A) warsztaty - wszystkie szkoły publiczne na Ursynowie

B) projekcje filmów i spotkania - Ursynowski Dom Kultury lub Urząd Dzielnicy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu:

1) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Ursynowa

2) posadzenie 100 90 drzew na UrsynowieProjekt przewiduje cykl warsztatów dotyczących środowiska naturalnego, otaczającej nas przyrody, zmian klimatu oraz wpływu człowieka i naszych codziennych wyborów na na naturę. Warsztaty będą ogólnie dostępne, nieodpłatne dla uczestników.

Warsztaty będą prowadzone przez osoby z odpowiednim wykształceniem/stosowną wiedzą dotyczącą wyżej wymienionych tematów.Warsztaty odbywać się będą we wszystkich szkołach publicznych na Ursynowie (16 szkół podstawowych i 3 licea) i będą prowadzone oddzielnie dla dzieci/młodzieży (w godzinach pracy szkoły - w trakcie zajęć świetlicowych). Czas trwania warsztatów - 45 min.

Na zajęcia będą obowiązywały następujące zasady rekrutacji:

a) Zasady rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej danej szkoły, Facebooku Urzędu, stronie internetowej Urzędu,

b) Termin rozpoczęcia rekrutacji - proponuje się przyjęcie około jednego miesiąca przed rozpoczęciem warsztatów,

c) Rekrutacją do projektu będzie zajmował się wykonawca, w porozumieniu z placówkami oświatowymi, ustalając harmonogram zajęć w świetlicy oraz dokona zapisów zainteresowanych uczniów drogą: e-mailową, telefoniczną, lub też poprzez Facebooka,

d) Proponuje się przyjąć zapisy na listę stałą i listę rezerwową,Cykl zajęć w szkołach będzie się składał z 8 bloków tematycznych (styczeń-czerwiec, wrzesień-październikw miesiącach: III, IV, V, VI oraz IX, X, XI, XII). W każdym miesiącu zajęcia będą poświęcone innemu tematowi.Przykładowe tematy:Czyste powietrze w dużym mieście?

Skazani na plastik?

Marnowanie żywności

Dlaczego musimy chronić pszczoły?

Samochodem-rowerem - czy metrem - dlaczego to takie ważne?

Susza czy powódź? Czy wystarczy nam wody?

Nasze codzienne decyzje i ich wpływ na środowisko

Czysta energia czy węgiel?Cykl zajęć w każdej szkole zakończy się wystawą przygotowaną przez uczniów (dla okolicznych mieszkańców) oraz ankietą. ( o ankiecie niżej)Dodatkowo w Ursynowskim Domu Kultury (przed jego otwarciem w Urzędzie Dzielnicy) zostanie zorganizowany cykl 8 wieczorów filmowych i spotkań z ciekawymi znanymi osobami. (również w miesiącach styczeń-czerwiec, wrzesień-październik: III, IV, V, VI oraz IX, X, XI, XII). Osoby te występować będą pro publico bono - jeżeli będzie taka możliwość. Kosztorys uwzględnia wynagrodzenie dla osób prowadzących spotkanie.

W trakcie tych wieczorów pokazane zostaną filmy dokumentalne dotyczące tematyki ekologicznej oraz odbędą się spotkania z ciekawą osobą, której krótkie wystąpienie związane z ekologią będzie punktem wyjścia do rozmowy. Przykładowe tematy - jak w warsztatach dla dzieci.

Wieczory te będą miały także jako cel spotkanie i dyskusje mieszkańców z władzami dzielnicy oraz urzędnikami.

Przykładowe filmy:

"Antropocen"

"Just eat it: a food waste story"

"Nasza planeta"

Na spotkaniach będą obowiązywały następujące zasady rekrutacji:

a) Zasady rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz Urzędowym Facebooku,

b) Termin rozpoczęcia rekrutacji - proponuje się przyjęcie około jednego miesiąca przed rozpoczęciem warsztatów,

c) Rekrutacją do projektu będzie zajmował się koordynator (osoba działająca w ramach podpisanej umowy na realizację niniejszego projektu), który będzie zapisywał zainteresowanych drogą: e-mailową, telefoniczną, lub też poprzez Facebooka,

d) Proponuje się przyjąć zapisy na listę stałą i listę rezerwową.

Osoby, które wezmą udział we wszystkich 8 spotkaniach zorganizowanych w Ursynowskim Domu Kultury/Urzędzie Dzielnicy lub te, które będą na największej liczbie spotkań otrzymają swoje własne Ursynowskie Drzewo (Drzew przewidzianych jest 10090). Każde drzewo będzie miało swój treegator (worek do podlewania).

Jesienią drzewa zostaną zasadzone na terenie dzielnicy, w miejscu uzgodnionym między daną osobą a Urzędem Dzielnicy (np. w pobliżu miejsca zamieszkania tej osoby) - w jednej ze wskazanych lokalizacji, wg proponowanego podziału :

1) Stokłosy - 15 szt.

2) Jary -15 szt.

3 ) Imielin -15 szt.

4) Natolin - 15 szt.

5) Kabaty - 15 szt.

6) Zielony Ursynów - 15 szt.

Każde drzewo zostanie opatrzone tabliczką informującą o projekcie i nazwisku mieszkańca (uczestnika projektu), dzięki któremu to drzewo zostało posadzone.

Koszty projektu: 19 szkół * 8 warsztatów * 1500zł = 228 000zł 8 warsztatów w Urzędzie miasta * 4000zł = 32 000zł 100 "Ursynowskich Drzew" *1200zł = 120 000zł Ankieta, tabliczki, promocja spotkań = 19 000zł

Podsumowaniem projektu (zarówno warsztatów dla dzieci, jak i warsztatów dla dorosłych) będzie ankieta badająca m.in.:a) świadomość mieszkańców Ursynowa, jak nasze codzienne zachowania i decyzje wpływają na środowisko

b) chęci zmiany zachowań mieszkańców i możliwości ich realizacji

c) propozycji zmian/usprawnień i postulatów skierowanych do władz spółdzielni, dzielnicy, miasta (oraz ewentualnie władz państwowych), które pozwolą na zmniejszenie negatywnego wpływu mieszkańców Ursynowa na środowisko naturalneWyniki ankiety zostaną przedstawione Zarządowi oraz Radzie Dzielnicy i podane do publicznej wiadomości - na przykład podczas spotkania podsumowującego projekt na którym ogłoszona zostanie lista osób nagrodzonych "Ursynowskim Drzewem"Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Postępująca dewastacja środowiska i zachodzące bardzo szybko zmiany klimatu wymagają działania. Podstawowe znaczenie ma edukowanie społeczeństwa na temat związku między działalnością człowieka, a zmianami w środowisku naturalnym.

Projekt edukacyjny ma uzmysłowić mieszkańcom, że suma działań pojedynczych osób daje duże efekty.

Kolejne 100 90 drzew dla Ursynowa da nam czystsze powietrze i mniejszy upał latem.

Projekt uzupełnia się z projektem "NATURA DLA POKOLEŃ - zielone tereny szkolne"

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
a) 19 szkół x 8 bloków tematycznych warsztatów X do 1 500,00 zł = do 228 00,00 zł,

b) 8 warsztatów w Urzędzie miasta x 5 449,00 zł = 43 592,00 zł,

c) 90 szt. „Ursynowskich drzew” (o obwodzie pnia: 16-18 cm) x 1200,00 zł = 108 000,00 zł,

d) Koszt treegatorów (worków do podlewania drzew) 90 szt. x 160,00 zł = 14 400,00 zł,

e) Koszt ankiety, promocji spotkań ( w tym m.in. koszt 200 szt. plakatów B2) i plakietek (proponowane plakietki na tabliczce z tworzywa sztucznego – przyczepione do opalikowania, zawierające również oznakowanie Budżetu Obywatelskiego) - 6 000,00 zł.

Całkowity koszt projektu: 399 992,00 zł.Szacunkowy koszt realizacji projektu:
399 000992,00 zł

Dokumenty

Załączniki