Autor projektu - zmiany z 2019-06-09 23:01:09
Powrót do projektu

Zielona Ulica Kaliny Jędrusik

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Kaliny Jędrusik (po stronie numerów 5, 7, 9).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zmiana bezużytecznych terenów płyt betonowych przy ul. Kaliny Jędrusik na zieleń miejską z uwzględnieniem załączonego projektu poglądowego (załącznik nr 1) - w stopniu w którym pozwalają na to warunki techniczne i prawne.Ulica Kaliny Jędrusik jest główną drogą osiedla "Żoliborz Artystyczny" oraz osiedla "Młody Żoliborz", zlokalizowaną w rejonie Powązek (administracyjnie Żoliborz Południowy, obszar Powązki). Osiedla zaprojektowano z myślą o kilku tysiącach mieszkańców. Niestety – pomimo bardzo wysokiej estetyki okolicy ul. Kaliny Jędrusik nie jest zbyt udana. Najbardziej zwracają uwagę:

- wszechobecny beton,

- zniszczone i połamane płyty chodnikowe,

- plamy oleju z samochodów,

- dzikie parkowanie na zakazie,

- hałas niesiony echem pustego betonu,

- zerowa retencja opadów,

- w dni słoneczne – upał potęgowany przez zjawisko tzw. „wyspy ciepła”.

Projekt "Zielona Ulica Kaliny Jędrusik" powstał w obawie, że brak działań spowoduje dalszą degradację tego miejsca.Projekt postuluje dokonanie szeregu zmian na naszej ulicy:

- Likwidację bezużytecznych betonowych przestrzeni i utworzenie w tych miejscach powierzchni biologicznie czynnej.

- W zależności od warunków prawnych i technicznych uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów (propozycja w załączniku Nr 1).

- Ustawienie ławek i stojaków na rowery, tak aby stworzyć dogodne miejsca odpoczynku dla mieszkańców (o ile pozwoli na to przewidziany budżet, propozycja w załączniku Nr 1).

- Zabezpieczenie nowych nasadzeń od ulicy przed nielegalnym parkowaniem (płotek typu ZOM).

- Pielęgnacja nowej roślinności przy współpracy z lokalną wspólnotą mieszkaniową “Wspólnota mieszkaniowa przy ul. K. Jędrusik 5, 7, 9”.Załącznik Nr 1 - projekt poglądowy

Załącznik Nr 2 - wstępny szacunek kosztów

Załącznik Nr 3 - pomiary powierzchni

Załącznik Nr 4 - ortofotomapa z zaznaczeniem wymiarowanych sekcji

Załącznik Nr 5 - stan obecnySzczegóły projektu, pomiary temperatury, dokumentacja fotograficzna oraz inne informacje nt. projektu i okolicy znajdują się na stronie projektu: zielonaulica.pl oraz profilu społecznościowym: fb.com/zielonaulica.(Projekt dopuszcza zmiany w org. ruchu, ilości i rodzajach roślin oraz inne niezbędne zmiany, jeśli wydz. infrastruktury i ochrony środowiska uzna je za konieczne do skutecznej realizacji projektu.)
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecną sytuację na ul. Jędrusik można poprawić poprzez:

(a) powiększenie obszarów biologicznie czynnych,

(b) zadrzewienie ulicy,

(c) zwiększanie ilości krzewów i zieleni,

(d) redukcję powierzchni betonowych,

(e) ochronę istniejących drzew, krzewów i innych miejsc biologicznie czynnych,

(f) edukację nt. zalet zieleni w mieście.Rośliny nie tylko mogą poprawić sytuację termiczną osiedla w dni upalne, ale również przeciwdziałać zjawisku tzw. miejskiej wyspy ciepła. Większa ilość powierzchni biologicznie czynnych poprawia retencję minimalizując występujące obecnie podtopienia ulicy, a w słoneczne dni pomoże zmniejszyć ekstremalny stan suszy.Dzięki realizacji projektu "Zielona Ulica Kaliny Jędrusik" uda się:

(a) zmniejszyć odczuwalną temperatury w czasie upałów, czyli przeciwdziałanie zjawisku tzw. "miejskiej wyspy ciepła",

(b) poprawić retencję, co zapobiegnie podtapianiu ulicy i zmniejszy skutki suszy,

(c) zredukować hałas,

(d) poprawić jakość powietrza,

(e) podwyższyć jakości życia mieszkańców przez zapewnienie kontaktu z zielenią,

(f) uczynić ulicę bardziej przyjazną dla pieszych,

(g) zapewnić ptakom miejsce do życia obok ludzi.Projekt wpisuje się w "Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030

z perspektywą do roku 2050" przyjętą przez miasto.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
195 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • zalacznik_nr_1_projekt_pogladowy.pdf
 • zalacznik_nr_3_szacunkowe_pomiary_powierzchni.pdf
 • zalacznik_nr_4_ortofotomapa_z_zaznaczeniem_wymiarowanych_sekcji.pdf
 • zalacznik_nr_5_stan_obecny.pdf
 • zalacznik_nr_2_wstepny_szacunek_kosztow.pdf