Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2019-08-06 18:20:06
Powrót do projektu

"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny zieleni, zadrzewienia zlokalizowane w dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów terenowych realizowanych na terenie dzielnicy Praga-Północ dotyczących tematyki w jaki sposób i czym dokarmiać ptaki oraz jak pomóc im przetrwać w zimę. Warsztaty skierowane są do dzieci głównie w wieku przedszkolnym oraz szkolnym wraz z opiekunami. Ograniczenie wieku uczestników pozwoli na odpowiedni dobór metod przekazu informacji przez prowadzącego zajęcia tak, aby osiągnąć jak najlepszy efekt. Uczestnicy warsztatów otrzymają karty obserwatora ptaków przygotowane przez wykonawcę do robienia notatek na zajęciach.

Dodatkowym elementem projektu jest zakup specjalistycznej karmy dla ptaków zimujących - ziaren słonecznika, z którego podczas warsztatów przygotują kulki pokarmowe, tym samym dzieci dowiedzą się w jaki sposób można samemu stworzyć tego typu pokarm. Karma pozostała zostanie przekazana do praskich przedszkoli do dokarmiania ptaków w miesiącach zimowych.

Projekt, realizowany jest z formuły budżetu partycypacyjnego od 2016 r. Tym razem w wersji rozszerzonej, gdyż dotyczy (nie jak w poprzednich edycjach) nie tylko placówek przedszkolnych.

Nabór na warsztaty będzie prowadzony drogą mailową, poprzez zgłoszenia kierowane bezpośrednio do wybranego wykonawcy projektu. Zajęcia będą prowadzone w grupach ok. 20 osobowych, w miesiącach jesiennych, zgodnie z terminarzem ustalonym przez wykonawcę. Informacje o naborze będą zamieszczone na stronie Urzędu Dzielnicy.Kosztorys:

- 70 godzin warsztatów/zajęć terenowych, w tym promocja projektu - druk i opracowanie kart obserwatora przyrody dla każdego uczestnika: 70x350 zł = 24 500,00 zł

- zakup ziarna słonecznika 600 kg - 2 400,00 złCałkowity koszt projektu: 26 900,00 zł
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. Poszukiwania na mrozie pochłaniają cenną energię. Zimową porą możemy spotkać wróble, mazurki, sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, kosy, kwiczoły oraz ich kuzynów. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy można je dokarmiać. Bez wsparcia ludzi, mniej doświadczone, stare bądź osłabione ptaki mają nikłe szanse na przeżycie w okresie mrozów i obfitych opadów śniegu. Dni są wówczas krótkie, a dostęp do pokarmu utrudniony, dlatego warto poznać zasady rozsądnego dokarmiania ptaków. Niestety podczas dokarmiania ptaków popełniamy wiele błędów, które często przynoszą więcej szkód niż pożytku. Dlatego istotne jest świadomy i mądry sposób doboru pokarmu i zasad obowiązujących przy dokarmianiu zimową porą. Dokarmianie ptaków pozwala na obserwację i bliskie poznanie zwierząt. Te edukacyjne zajęcie jest również źródłem ogromnej przyjemności, szczególnie jeśli zaangażujemy w nie najmłodszych. To również przykład dobrego uczynku i aktywnej ochrony przyrody, którą warto praktykować od najmłodszych lat. Dokarmianie to nie tylko sposób na zrobienie czegoś pożytecznego i wartościowego, ale również okazja na pogłębienie wiedzy o ptakach, ich różnorodności oraz pięknie. Dorarmianie podczas zimy nie stwarza ryzyka, że przyzwyczają się one do pomocy przez cały rok ale istotne jest poznanie podstawowych zasad dotyczących dokarmiania. Dobór karmy nie może być przypadkowy. Mimo naszych dobrych chęci, wyrządzimy krzywdę zwierzętom, jeśli będziemy dokarmiać je np.spleśniałym chlebem. Takie dokarmianie to jedynie sposób na utylizację domowych odpadków, które coraz częściej staje się przyczyną konfliktów między władzami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zwolennikami karmienia ptaków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- 70 godzin warsztatów/zajęć terenowych, w tym promocja projektu - druk i opracowanie kart obserwatora przyrody dla każdego uczestnika: 70x350 zł = 24 500,00 zł

- zakup ziarna słonecznika 600 kg - 2 400,00 złCałkowity koszt projektu: 26 900,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
26 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki