Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2019-08-02 11:15:02
Powrót do projektu

Nowe chodniki na Porajów, ŠtefánikaPorajów/Świderskiej, Krzyżówki, Kasztanowej i Bohaterów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. PorajówPorajów/Świderska: działka 7 z obrębu 40323 ul. Štefánika: działki 3/2 i 3/3 z obrębu 40122

ul. Krzyżówki: działka 20 z obrębu 40611

ul. Kasztanowa: działki 1/6 i 29/4 z obrębu 40632 ul. Bohaterów: działka 63/9 z obrębu 40503

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę/remont chodników i poprawę bezpieczeństwa pieszych w następujących lokalizacjach:

- ul. PorajówPorajów/Świderska: remont ok. 200 375 m2 chodnika przy ul. Porajów i Świderskiej, od strony skrzyżowania ze Świderską - naprzeciwko Ryneczku Poraje, - ul. Štefánika: remont ok. 200 m2 chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ze Światowida do zjazdu na parking po stronie ul. Pajdaka,

- ul. Krzyżówki: budowa chodnika na odcinku do przejścia dla pieszych przy boisku orlik do skweru (ok. 26 metrów),

- ul. Kasztanowa: budowa chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych przy przystanku Kasztanowa 01 do skrzyżowania z Portową (ok. 150 metrów), - ul. Bohaterów: budowa chodnika na odcinku od nr 21 do ul. Przeździeckiej (ok. 250 metrów).Projekt zakłada wytyczenie chodników w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć konieczność ingerencji w zieleń.Wycena: - budowa chodników: 26 m (Krzyżówki), 150 m (Kasztanowa), 250 m (Bohaterów) - łącznie: 426 m - 426 000 zł - remont chodników: 200 m2 (Porajów), 200 m2 (Štefánika), łącznie: 400 m2 - 100 000 zł - projekty: 52 600 zł (ok. 10%) - eksploatacja i utrzymanie: 26 300 (ok. 5%) Razem: 604 900

ul. Porajów/Świderska:

koszty czasowej organizacji ruchu 15 000,00 zł

remont chodnika 375 m2 x 300 zł/m2 = 112 500,00 zł

razem 127 500 zł

ul. Krzyżówki:

koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu 15.000,00 zł

budowa chodnika 52 m2 x 300 zł/m2 = 15.600,00 zł

razem 30 600 zł

ul. Kasztanowa:

koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu 25.000,00 zł

budowa chodnika 300 m2 x 300 zł/m2 = 90.000,00 zł

razem 115 000 zł- koszt oznakowania (w formie znaku graficznego naniesionego na chodnik w każdej z lokalizacji): 1000 złRazem 274.100

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki realizacji tego projektu poprawi się bezpieczeństwo i komfort pieszych w rejonie ul. Porajów, ŠtefánikaPorajów/Świderska, Krzyżówki , i Kasztanowej i Bohaterów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja/drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wycena:

ul. Porajów/Świderska

koszty czasowej organizacji ruchu 15 000,00 zł

remont chodnika 375 m2 x 300 zł/m2 = 112 500,00 zł

razem 127 500 zł

ul. Krzyżówki

koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu 15.000,00 zł

budowa chodnika 52 m2 x 300 zł/m2 = 15.600,00 zł

razem 30 600 zł

ul. Kasztanowa

koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu 25.000,00 zł

budowa chodnika 300 m2 x 300 zł/m2 = 90.000,00 zł

razem 115 000 zł- koszt oznakowania (w formie znaku graficznego naniesionego na chodnik w każdej z lokalizacji): 1000 złRazem 274.100 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 604 900
274 100,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Kasztanowa.png
 • Krzyżówki.png
 • Porajów.png_Świderska.jpg