Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 20:08:10
Powrót do projektu

Nowe chodniki na Porajów, Štefánika, Krzyżówki i Kasztanowej

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Porajów: działka 7 z obrębu 40323

ul. Štefánika: działki 3/2 i 3/3 z obrębu 40122

ul. Krzyżówki: działka 20 z obrębu 40611

ul. Kasztanowa: działki 1/6 i 29/4 z obrębu 40632

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę/remont chodników i poprawę bezpieczeństwa pieszych w następujących lokalizacjach:

- ul. Porajów: remont ok. 200 m2 chodnika przy ul. Porajów, od strony skrzyżowania ze Świderską - naprzeciwko Ryneczku Poraje,

- ul. Štefánika: remont ok. 200 m2 chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ze Światowida do zjazdu na parking po stronie ul. Pajdaka,

- ul. Krzyżówki: budowa chodnika na odcinku do przejścia dla pieszych przy boisku orlik do skweru (ok. 26 metrów),

- ul. Kasztanowa: budowa chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych przy przystanku Kasztanowa 01 do skrzyżowania z Portową (ok. 150 metrów),

Projekt zakłada wytyczenie chodników w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć konieczność ingerencji w zieleń.Wycena:

- budowa chodników: 26 m (Krzyżówki), 150 m (Kasztanowa), łącznie: 176 m - 176 000 zł

- remont chodników: 200 m2 (Porajów), 200 m2 (Štefánika), łącznie: 400 m2 - 100 000 zł

- projekty: 30 000 zł (ok. 10%)

- eksploatacja i utrzymanie: 15 000 (ok. 5%)

Razem: 321 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki realizacji tego projektu poprawi się bezpieczeństwo i komfort pieszych w rejonie ul. Porajów, Štefánika, Krzyżówki i Kasztanowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
321 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Kasztanowa.png
 • Krzyżówki.png
 • Porajów.png
 • Stefanika.jpg