Autor projektu - zmiany z 2019-05-29 21:00:29
Powrót do projektu

100 drzew i 1000 krzewów dla Białołęki

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Propozycje lokalizacji:

- Żerań: teren wokół żłobka przy ul. Krzyżówki (działka 22 z obrębu 40611), placu zabaw/teren rekreacji przy ul. Portowej (działka 19/4 z obrębu 40632), pas drogowy ul. Płużnickiej (działki 119/9 z obrębu 40627 i 101/8 z obrębu 40630), pas drogowy ul. Ku Rzece (działki 3/5, 3/11 i 7 z obrębu 40634, 2/7 z obrębu 40612), pas rozdzielający ul. Kupieckiej (działka nr 14/11 z obrębu 40702), pas drogowy ul. Ekspresowej (działki 140 i 141/6 z obrębu 40635),

- Tarchomin i Nowodwory: pas drogowy ul. Porajów (działka 30/16 z obrębu 40323, działki 50/16, 135, 136, 139/2 z obrębu 40305), teren Parku Picassa (działka 58 z obrębu 40308), ul. Łącząca (działka 1/7 z obrębu 40123), ul. Aluzyjna (działki 4/2, 3/3, 1/39, 1/38 z obrębu 40103), ul. Nowodworska (działka nr 36 z obrębu 40123), wokół pętli Tarchomin Kościelny (działki 31/9, 25/19, 24/13, 24/12, 12/10, 26/24 z obrębu 40122), ul. Świderska (wzdłuż ulicy na odcinku Mehoffera - TMP),

- Choszczówka i Wiśniewo: ul. Mehoffera/Parcelacyjna (działki 1/10 i 2/16 z obrębu 40424, 1/3 z obrębu 40218), ul. Marchołta/Podróżnicza/Żywiczna (działki 105/2, 105/5, 105/6, 146, 119 z obrębu 40409),

- Wschodnia Białołęka: ul. Małej Brzozy (działka 1/176 z obrębu 41638), ul. Verdiego (działka 118/3 z obrębu 41612), ul. Zdziarska (działka 43/6 z obrębu 41616), ul. Zaułek/Rzeka Długa (działka 9/9 z obrębu 41628), ul. Juranda ze Spychowa/Zbyszka z Bogdańca (działka 9/1 z obrębu 40706 - park kieszonkowy), ul. Zbyszka z Bogdańca/Echa Leśne (działka 33 z obrębu 40706 - park kieszonkowy), ul. Przykoszarowa (działka 79/5 z obrębu 40703 - park kieszonkowy przy planowanej przychodni)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada posadzenie łącznie 100 drzew i 1000 krzewów na terenie Białołęki. Propozycje lokalizacji:

- Żerań: teren wokół żłobka przy ul. Krzyżówki (działka 22 z obrębu 40611), placu zabaw/teren rekreacji przy ul. Portowej (działka 19/4 z obrębu 40632), pas drogowy ul. Płużnickiej (działki 119/9 z obrębu 40627 i 101/8 z obrębu 40630), pas drogowy ul. Ku Rzece (działki 3/5, 3/11 i 7 z obrębu 40634, 2/7 z obrębu 40612), pas rozdzielający ul. Kupieckiej (działka nr 14/11 z obrębu 40702), pas drogowy ul. Ekspresowej (działki 140 i 141/6 z obrębu 40635),

- Tarchomin i Nowodwory: pas drogowy ul. Porajów (działka 30/16 z obrębu 40323, działki 50/16, 135, 136, 139/2 z obrębu 40305), teren Parku Picassa (działka 58 z obrębu 40308), ul. Łącząca (działka 1/7 z obrębu 40123), ul. Aluzyjna (działki 4/2, 3/3, 1/39, 1/38 z obrębu 40103), ul. Nowodworska (działka nr 36 z obrębu 40123), wokół pętli Tarchomin Kościelny (działki 31/9, 25/19, 24/13, 24/12, 12/10, 26/24 z obrębu 40122), ul. Świderska (wzdłuż ulicy na odcinku Mehoffera - TMP),

- Choszczówka i Wiśniewo: ul. Mehoffera/Parcelacyjna (działki 1/10 i 2/16 z obrębu 40424, 1/3 z obrębu 40218), ul. Marchołta/Podróżnicza/Żywiczna (działki 105/2, 105/5, 105/6, 146, 119 z obrębu 40409),

- Wschodnia Białołęka: ul. Małej Brzozy (działka 1/176 z obrębu 41638), ul. Verdiego (działka 118/3 z obrębu 41612), ul. Zdziarska (działka 43/6 z obrębu 41616), ul. Zaułek/Rzeka Długa (działka 9/9 z obrębu 41628), ul. Juranda ze Spychowa/Zbyszka z Bogdańca (działka 9/1 z obrębu 40706 - park kieszonkowy), ul. Zbyszka z Bogdańca/Echa Leśne (działka 33 z obrębu 40706 - park kieszonkowy), ul. Przykoszarowa (działka 79/5 z obrębu 40703 - park kieszonkowy przy planowanej przychodni)Proponowane gatunki drzew: dąb szypułkowy, grab pospolity, wiśnia piłkowana (japońska), głóg pośredni, klon czerwony, grusza wierzbolistna, jarząb.Proponowane gatunki krzewów: tawuła van houtte’a, róża okrywowa, złotokap waterera, pięciornik krzewiasty, irga pozioma, trzmielina zwyczajna, berberys zwyczajny, bez koralowy, kalina hordowina, dereń świdwa.Ostateczny wybór lokalizacji nasadzeń zostanie dokonany w oparciu o plany m.st. Warszawy i Dzielnicy Białołęka w zakresie nowych nasadzeń zieleni. Dobór gatunkowy również zostanie dokonany po zweryfikowaniu lokalizacji, aby dobrać odpowiednie rośliny do danego miejsca i rozwijać bioróżnorodność, a także podnosić walory ekologiczne i siedliskotwórcze.Wycena:

100 drzew x 1200 zł (wraz z pielęgnacją) - 120 000 zł

1000 krzewów x 100 zł (wraz z pielęgnacją) - 100 000 zł

oznakowanie (3 tabliczki "Budżet Parycypacyjny" na słupkach) - 7 500 zł

Razem: 227 500 zł
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt pozwoli zwiększyć ilość zieleni na terenach publicznych, co będzie miało znaczenie w zakresie oczyszczania powietrza i walki ze smogiem. Projekt umożliwi również rozwijanie bioróżnorodności oraz podnoszenie walorów ekologicznych i siedliskotwórczych, jak i estetyczne zagospodarowanie terenów przyulicznych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
227 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki