Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 23:18:10
Powrót do projektu

Oświetlenie ulicy Brygady Pościgowej (odcinek wzdłuż ul. Jugosłowiańskiej, na przeciw bloku Kwiatkowskiego 2)

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Brygady Pościgowej (odcinek wzdłuż ul. Jugosłowiańskiej, na przeciw bloku Kwiatkowskiego 2). Latarnie zlokalizowane byłyby wzdłuż ul. Brygady Pościgowej na pasie zieleni pomiędzy chodnikiem, który znajduje się przy ul. Jugosłowiańskiej, a parkingiem wzdłuż ul. Brygady Pościgowej (dokładna lokalizacja jest zaznaczona w załączniku).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Celem projektu jest zamontowanie 5 latarni, które będą oświetlać ulicę Brygady Pościgowej (odcinek wzdłuż ul. Jugosłowiańskiej, na przeciw bloku Kwiatkowskiego 2).

W chwili obecnej teren oświetlany jest jedynie przez lampy umieszczone przy klatkach schodowych, co sprawia, że światło nie dociera do tego odcinka ulicy Brygady Pościgowej, którą to przemieszczają się piesi (jest to strefa zamieszkania). Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.Lokalizacja latarni jest zaproponowana na załączonej grafice, dokładna lokalizacja latarni powinna być wynikiem analizy możliwości technicznych i dostosowana do lokalnych warunków. Latarnie powinny być energooszczędne (LED), estetyczne, dostosowane wysokością, zaprojektowane w sposób uniemożliwiający zniszczenie.Latarnie powinny posiadać lampy LED oświetlające ulice, a nie świecące do góry. To zapobiegnie świecenia "w okna" okolicznych mieszkańców oraz uniknie marnowaniu energii (przykłady w załączniku C).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Omawiany obszar osiedla jest nieoświetlony i mieszkańcy czują się niekomfortowo, korzystając z niego wieczorami i w nocy. Po tym terenie poruszają się bardzo często dzieci w wieku szkolnym wracające samodzielnie ze szkoły po zmroku. Obecnie korzystanie z tego obszaru jest niebezpieczne. Montaż latarni sprawi, że obszar ten stanie się przyjazny i bezpieczny dla mieszkańców Gocławia także po zmroku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
63 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • A_przykładowe rozmieszczenie wszystkich latarni.jpg
 • B_przykładowa lokalizacja jednej z latarni.jpg
 • C_przykładowe latarnie.jpg
 • D_teren po zmroku.jpg