Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-07-22 08:36:22
Powrót do projektu

Gocławskie spotkania

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Obiekty
Gocław, Praga-Południe, w tym obiekty sportowe Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie, ulica Umińskiego 12.

Kluczowymi przedsięwzięciami dla infrastruktury w postaci sceny będą trzy opisane niżej cykliczne wydarzenia organizowane rokrocznie przez szkołę SP 312 przy udziale zarówno uczniów, jak i rodziców.

Jesteśmy otwarci na bezpłatne użyczanie sceny zależnie od potrzeb na różnego typu oddolne inicjatywy, a także wydarzenia realizowane przez lokalne instytucje kulturalne. Zastrzegamy, że zgodnie z zasadą ogólnodostępności wydarzenia, w czasie których scena będzie wykorzystywana nie mogą mieć charakteru komercyjnego, a ich organizatorem nie mogą być firmy eventowe.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren boisk Szkoły Podstawowej nr 312 jest dogodnym miejscem do organizacji imprez plenerowych na terenie Gocławia. Od wielu lat odbywają się przy szkole pikniki społecznościowe, integrujące mieszkańców. Na realizację projektu szkoła udostępnia nagłośnienie i angażuje osoby prowadzące imprezy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada organizację cyklicznych koncertów, festynów przeznaczonych dla całej społeczności lokalnej przez Szkołę Podstawową nr 312 w Warszawie. Projekt zgłaszają uczniowie klas szóstych i siódmych SP 312 w Warszawie.

Planowane imprezy cykliczne: - festyn

1. „Kolorowa wyprzedaż garażowa” dla społeczności lokalnej – 22 maja 2020 r.

2. Festyn społecznościowy pod nazwą "Gocławski Dzień Rodzinki" - organizowany regularnie w czerwcu każdego roku kalendarzowego, - wieczornica patriotyczna pod hasłem "Ukochana „Gocławski Dzień Rodzinki” – I połowa czerwca 2020 r.

3. Wieczornica patriotyczna pod hasłem „Ukochana Niepodległa. Gocław śpiewa pieśni patriotyczne"patriotyczne”, która jest wpisana w kalendarz imprez Urzędu Dzielnicy Praga-Południe , - Kolorowa wyprzedaż garażowa - rokrocznie w maju każdego roku kalendarzowego dla społeczności lokalnej– I połowa listopada 2020 r.

Zorganizowanie imprez integracyjnych będzie wymagało zakupu modułowej sceny mobilnej. Szkoła Podstawowa nr 312 zajmie się przechowywaniem i konserwacją podestów scenicznych. Scena będzie mogła być montowana zarówno w pomieszczeniach - rozmiar będzie dostosowany do wielkości pomieszczenia - jak i w plenerze, na wszelkich imprezach, festynach, występach itp. Zakup modułowych podestów scenicznych (1 m x 2 m) z nawierzchnią wodoodporną i antypoślizgową do budowy sceny o maksymalnych wymiarach (6 m x 5 m), na nogach o stałej wysokości 60 cm z kompletem schodków wejściowych 2-stopniowych byłby najlepszym rozwiązaniem.

Podest daje też możliwość wykorzystania go do organizacji imprez plenerowych poza obszarem szkoły, ogólnodostępnych dla społeczności lokalnej. W placówce od lat działa teatr szkolny "Mydelniczka", który regularnie prezentuje swoją twórczość w szkole i poza nią. Profesjonalny sprzęt umożliwi występy teatru dla lokalnej publiczności (np. plenerowe lub w sali gimnastycznej).

Scena będzie udostępniona bezpłatnie mieszkańcom dzielnicy, teatrom szkolnym, amatorskim czy innym niekomercyjnym podmiotom na zasadach i według regulaminu wypożyczeń na jakich funkcjonuje Spółdzielnia Kultury – czyli platforma dzieląc się zasobami ułatwiającymi organizację działań lokalnych.

Informacje o wydarzeniach lokalnych organizowanych przez szkołę SP 312 czy o użyczaniu modułów scenicznych będą dostępne na stronie szkoły, fanpage’u szkoły, urzędu dzielnicy Praga Południe i portalu www.spoldzielniakultury.waw.pl.Potrzebę realizacji projektu zgłaszają uczniowie SP nr 312 wraz z rówieśnikami mieszkającymi na Gocławiu. W zeszłym roku uczniowie wzięli udział w warszawskim programie Samorządna Młodzież 2.0, gdzie dowiedzieli się czym jest budżet partycypacyjny i jak z niego korzystać. Wtedy powstał pomysł napisania projektu "Gocławskie spotkania", którego współautorami są: Kasia Jaros 7f, Marta Piotrowska 7f.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ten warto realizować, ponieważ:

- integruje społeczność Gocławia,

- łączy pokolenia,

- uatrakcyjnia ofertę kulturalną na Gocławiu,

- urozmaica zajęcia pozalekcyjne - zajęcia warsztatowe grupy teatralnej "Mydelniczka" dla dzieci mieszkających na osiedlach: Wilga, Iskra, Jantar, Orlik, Kępa Gocławska - jako możliwość pełniejszej prezentacji talentów uczniów szkoły SP 312, którzy są mieszkańcami Gocławia.

- daje wsparcie infrastrukturalne mieszkańcom Pragi Południe w postaci udostępniania zasobów (modułów scenicznych) ułatwiając organizację działań lokalnych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • rozrywka
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zakup modułowych podestów scenicznych (1 m x 2 m) z nawierzchnią wodoodporną i antypoślizgową do budowy sceny o maksymalnych wymiarach (6 m x 5 m) na nogach o stałej wysokości 60 cm z kompletem schodków wejściowych 2-stopniowych, w tym:

15 podestów aluminiowych o wymiarach 1 m x 2 m – 12 897 zł

15 kompletów nóg o stałej długości 60 cm (komplet =4 szt) – 1 108 zł

15 klamer łączeniowych podwójnych do nóg – 720 zł

8 klamer łączeniowych poczwórnych do nóg – 384 zł

schody modułowe 2-stopniowe – 613 zł

Tablica informacyjna o źródle finansowania projektu – 1500 zł

Z uwagi na to, że w realizację projektu angażują się uczniowie, rodzice i nauczyciele szkoły, projekt nie generuje następujących kosztów:

- zorganizowania i prowadzenia imprez – 0 zł

- promocji projektu - kolorowe plakaty formatu A1 oraz ulotki formatu A5, promocja na stronie internetowej / fanpage’u gospodarza imprez, urzędu dzielnicy, Spółdzielni Kultury– 0 zł - zabezpieczenie techniczne (agregat, mikrofony) wraz z obsługą techniczną – 0 zł - prowadzący – 0 złProjekt generuje koszt konserwacji sceny w następnych latach - około 1000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
17 250,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Gocławskie Spotkania - rysunek uczniów.jpg
  • zgoda dyrekcji na realizację projektu.jpg