Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 13:54:10
Powrót do projektu

Nowe duże drzewa na Moniuszki, Widok, Brokla, Kruczej, Jasnej, Nowogrodzkiej, Karowej, Nowym Świecie i w Pasażu Wiecha, nowy skwer przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Moniuszki, Widok, Brokla, Kruczej, Jasna, Karowa, Nowogrodzka, Nowy Świat, Pasaż Wiecha, Wilcza przy Poznańskiej, podwórko przy Nowym Świecie 27 / Chmielnej 1/3
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na posadzeniu nowych dużych z dużą koroną i nieformowanych drzew w nowych miejscach (wytworzenie mis). Ulice i miejsca zostały wskazane w miejscu o największym zapotrzebowaniu, tj. duży ruch samochodów, gęsta zabudowa, bardzo niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, a jednocześnie w miejscach, gdzie są mieszkania.Projekt częściowo będzie wiązał się ze zmianą organizacji ruchu. Miasto będzie bardziej przyjazne dla mieszkańców.Proponuję posadzenie drzew:

- przy ul. Widok (przy hotelu przy samym chodniku oraz od budowanego wieżowca do Widok 19) (20 sztuk),

- Moniuszki (10 sztuk),

- Brokla (4 sztuki5 sztuk),

- Kruczej przy Smyku (8 sztuk),

- Karowej pomiędzy Browarną a Wisłostradą (12 sztuk po jednej stronie i 12 po drugiej)

- Nowogrodzkiej przy Cepelii, ale także od strony Marszałkowskiej (5 sztuk),

- na Nowym Świecie (15 sztuk) ,

- w Pasażu Wiecha na działkach niewydzierżawionych (8 sztuk)

- na powiększonym ostatnio chodniku przy studni wody oligoceńskiej przy Wilczej (przy Poznańskiej) (6 sztuk)

- oraz wraz z wymianą zniszczonej nawierzchni betonowo-asfaltowej na powierzchnię biologicznie czynną w podwórku przy skrzyżowaniu Chmielnej i Nowego Światu ma działkach Skarbu Państwa (posadzenie 5 sztuk).Ponadto przewiduję uzupełnienie drzew na Jasnej (Sienkiewicza - Złota po obu stronach) pomiędzy wsadzone już biedadrzewa (dodatkowo 4 sztuki).Dodatkowo projekt przewiduje podlewanie drzew przez ZGN i ZTP w obszarze ograniczonym ulicami Królewska - Nowy Świat - Al. Ujazdowskie - Koszykowa - Em. Plater - Al. Jerozolimskie - Marszałkowska, gdzie jest bardzo gęsta zabudowa i mało powierzchni biologicznie czynnej, za około 150 000 złŁącznie przewiduje posadzenie dużych drzew z pniem 25-35 cm z DUŻĄ KORONA (!!!!!!!!!!!) w liczbie do 100 sztuk
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt jest ważny, bo będzie dawał chłód i cień w lecie oraz zwiększy powierzchnię biologicznie czynną.W przypadku ulicy Widok przy nowym hotelu będzie to dostosowanie pasa drogowego do przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie aby chodnik o szerokości 1,5 metra nie przylegał do jezdni. Posadzenie krzewów i drzew rozwiąże problem BEZPIECZEŃSTWA.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
740 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • drzewa brokla.jpg
  • drzewa wiecha i moniuszki.jpg
  • nowy świat.png