Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-08-08 14:47:08
Powrót do projektu

Nowe duże drzewa na Moniuszki, Widok, Brokla, Kruczej, Jasnej, Nowogrodzkiej, Karowej, Nowym Świecie i w Pasażu Wiecha, nowy skwer przy Wilczej/Poznańskiej oraz podlewanie drzew przez ZTP i ZGN w ścisłym centrum

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie::
Nowe drzewa: Wilcza/Poznańska

Podlewanie w obszarze otoczonym ulicami: Królewska, Nowy Świat, Al. Ujazdowskie, Koszykowa, E. Plater, Al. Jerozolimskie, Marszałkowska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na posadzeniu nowych dużych z dużą koroną i nieformowanych drzew w nowych miejscach (wytworzenie mis). Ulice i miejsca zostały wskazane w miejscu o największym zapotrzebowaniu, tj. duży ruch samochodów, gęsta zabudowa, bardzo niski wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, a jednocześnie w miejscach, gdzie są mieszkania. Projekt częściowo będzie wiązał się ze zmianą organizacji ruchu. Miasto będzie bardziej przyjazne dla mieszkańców.Proponuję posadzenie drzew: - przy ul. Widok (przy hotelu przy samym chodniku oraz od budowanego wieżowca do Widok 19) (20 sztuk), - Moniuszki (10 sztuk), - Brokla (5 sztuk), - Kruczej przy Smyku (8 sztuk), - Karowej pomiędzy Browarną a Wisłostradą (12 sztuk po jednej stronie i 12 po drugiej) - Nowogrodzkiej przy Cepelii, ale także od strony Marszałkowskiej (5 sztuk), - na Nowym Świecie (15 sztuk) , - w Pasażu Wiecha na działkach niewydzierżawionych (8 sztuk)

- na powiększonym ostatnio chodniku przy studni wody oligoceńskiej przy Wilczej (przy Poznańskiej) (6 sztuk) - oraz wraz z wymianą zniszczonej nawierzchni betonowo-asfaltowej na powierzchnię biologicznie czynną w podwórku przy skrzyżowaniu Chmielnej i Nowego Światu ma działkach Skarbu Państwa (posadzenie 5 sztuk). Ponadto przewiduję uzupełnienie drzew na Jasnej (Sienkiewicza - Złota po obu stronach) pomiędzy wsadzone już biedadrzewa (dodatkowo 4 sztuki).

Dodatkowo projekt przewiduje podlewanie drzew przez ZGN i ZTP m.in. poprzez zastosowanie worków w obszarze ograniczonym ulicami Królewska - Nowy Świat - Al. Ujazdowskie - Koszykowa - EmE. Plater - Al. Jerozolimskie - Marszałkowska, gdzie jest bardzo gęsta zabudowa i mało powierzchni biologicznie czynnej, za około 150 000 zł Łącznie przewiduje posadzenie dużych drzew z pniem 25-35 cm z DUŻĄ KORONA (!!!!!!!!!!!) w liczbie do 100 sztuk 290 000 zł

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt jest ważny, bo będzie dawał drzewa dają chłód i cień w lecie oraz zwiększy zwiększają powierzchnię biologicznie czynną. W przypadku ulicy Widok przy nowym hotelu będzie to dostosowanie pasa drogowego do przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie aby chodnik o szerokości 1,5 metra nie przylegał do jezdni. Posadzenie krzewów i drzew rozwiąże problem BEZPIECZEŃSTWA.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
KOSZT ZTP:

1) Posadzenie drzew o obwodzie pnia 16-18 cm - 20 000 zł

2) Podlewanie młodych drzew (zastosowanie worków nawadniających) – 248 500 zł

3) Oznakowanie logiem budżetu obywatelskiego – 1 500 zł

Razem: 270 000 zł

KOSZT ZGN:

1) Podlewanie drzew – 20 000 złŁĄCZNIE: 290 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 740
290 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • drzewa brokla.jpg
    • drzewa wilcza poznanska.jpg.jpg