Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2019-06-14 14:26:14
Powrót do projektu

Rowerem dwukierunkowo po ulicach jednokierunkowych i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Śródmieściu

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pankiewicza, Wierzbowa, Moliera, Poznańska (pomiędzy Hożą a Wspólną), Wioślarska, Kredytowa, Jasna, Mazowiecka, Nowolipie, Al. Jana Pawła II (Nowolipie - Al. Solidarności), Książęca, Bonifraterska, Koszykowa przy Lwowskiej, Marszałkowska (Hoża - Wilcza)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na:

1. wyznaczeniu kontraruchu na ulicach:

Kredytowej, Jasnej, Mazowieckiej, Pankiewicza, Wierzbowej, Moliera, Poznańskiej (pomiędzy Hożą a Wspólną na pasie dla karetek), Nowolipie (160 000 zł)

2. budowie wyniesionego przejazdu rowerowego przy Wioślarskiej (40 000 zł)

3. budowie drogi rowerowej w Al. Jana Pawła II pomiędzy Nowolipkami a Al. Solidarności (150 000 zł)

4. wyznaczeniu pasów rowerowych na Książęcej i wydłużeniu od Pl. Krasińskich w ul. Bonifraterskiej do Sapieżyńskiej w obu kierunkach (200 000 zł)

5. budowie ronda na skrzyżowaniu Koszykowej i Lwowskiej (80 000 zł)

6. budowie chodnika pomiędzy Wilczą a Hożą w celu dojścia do przystanku tramwajowego "HOŻA" od przejścia dla pieszych przy Wilczej przy torowisku (projekt z lat poprzednich: app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4374) (50 000 zł)

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wskazane ulice miały być miedzy innymi zrobione przez miasto, ale się wszystko się wydłuża, jak nie ma dyscypliny czasowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
680 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki