Autor projektu - zmiany z 2019-06-09 22:57:09
Powrót do projektu

Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci (I)

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- Dywizjonu 303

- Towarowej od hotelu do Pl. Zawiszy (100 m) raz z pl. Zawiszy

- Szczęśliwicka pomiędzy Bitwy Warszawskiej a Kopińską

- Św. Wincentego i Kołowej pomiędzy Gościeradowską, gdzie kończył się projekt z BP2017 a istniejącą infrastrukturą w ul. Kołowej

- skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z Nowoursynowską

- ul. Mozaikowej orazul. Panny Wodnej pomiędzy Mrówczą a Skalnicową

- ul. Globusowa

- skrzyżowanie Grójeckiej z Korotyńskiego

- ul. Hynka

- Al. Jerozolimskich w Ursusie do granic miasta

- ul. Popiełuszki po stronie zachodniej pomiędzy Pl. Grunwaldzkim z Słowackiego

- Kasprowicza pomiędzy Podczaszyńskiego a Al. Zjednoczenia

- Czepelska i Męcińska Grochowskiej od Męcińskiej do Mlądzkiej, Al. Stanów Zjednoczonych od Grenadierów do Męcińskiej

- ul. Boya-Żeleńskiego

- Mehoffera zgodnie z koncepcją zazieleniania ulic od Myśliborskiej do Hanki Ordonówny

- Wołoska - Boboli
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na uzupełnieniu infrastruktury rowerowej o nowe drogi rowerowe.Projekt przewiduje:

- budowę dwóch ramp do wiaduktu kolejowego oraz drogi rowerowej w ul. Dywizjonu 303 na Woli i Bemowie

- budowę drogi rowerowej ul. Towarowej od hotelu do Pl. Zawiszy (100 m) i wyznaczenie przejazdu na północnym wlocie pl. Zawiszy

- budowę drogi rowerowej w ul. Szczęśliwickiej pomiędzy Bitwy Warszawskiej a Kopińską

- budowę drogi rowerowej w ul. Św. Wincentego i Kołowej pomiędzy Gościeradowską, gdzie kończył się projekt z BP2017 a istniejącą infrastrukturą w ul. Kołowej

- budowę przejazdów rowerowej przez skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z Nowoursynowską

- uspójnienie w Wawrze dróg rowerowej poprzez przedłużenie drogi rowerowej w ul. Mozaikowej do planowanych w pasie S-2 oraz w ul. Panny Wodnej pomiędzy Mrówczą a Skalnicową

- budowa pasów rowerowych w ul. Globusowej zgodnie z projektem 9588 (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/9588)

- wyznaczenie przejazdów rowerowych przez Grójecką przy Korotyńskiego

- budowę drogi rowerowej w ul. Hynka

- budowę drogi rowerowej w Al. Jerozolimskich w Ursusie do granic miasta

- budowę drogi rowerowej w ul. Popiełuszki po stronie zachodniej pomiędzy Pl. Grunwaldzkim z Słowackiego

- budowę drogi rowerowej w Kasprowicza pomiędzy Podczaszuńskiego a Al. Zjednoczenia

- budowę drogi rowerowej od skrzyżowania Al. USA/Grenadierów po stronie wschodniej - kontraruch w Czepelskiej i Męcińskiej oraz drogi rowerowej w Grochowskiej od Męcińskiej do Mlądzkiej (dojazd na bazar, do Lidla i połączenie całego Grochowa z Mostem Łazienkowskim) bez ruszania sygnalizacji przy Wspólnej Drodze.

- budowę drogi rowerowej w ul. Boya-Żeleńskiego

- budowa drogi rowerowej wzdłuż Mehoffera zgodnie z koncepcją zazieleniania ulic od Myśliborskiej do Hanki Ordonówny

- modernizacja drogi rowerowej wzdłuż Wołoskiej i Boboli od Rakowieckiej do Wilanowskiej (bez odcinków robionych przez ZMID
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wskazane ulice stanowią bardzo ważne ogniwo w sieci rowerowej. Wyznaczone ulice są wynikiem analiz podczas składania projektów we wcześniejszych latach. Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych. Przyczyni się to do zwiększenia popularności rowerów, a tym samym poprawy zdrowia mieszkańców i mniejszych korków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 460 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki