Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2019-08-07 14:37:07
Powrót do projektu

Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- Czapelska i Męcińska, Alal. Stanów Zjednoczonych od Grenadierów do Męcińskiej

- Wołoska - Boboli

- Świderska po stronie zachodniej pomiędzy Kuklińskiego a Porajów

- Powstańców Śląskich (Maczka - Piastów Śl.)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na uzupełnieniu infrastruktury rowerowej o nowe drogi rowerowe.Projekt przewiduje:1. budowę drogi rowerowej od skrzyżowania Al. USA/Grenadierów po stronie wschodniej do ul. Męcińskiej

2. kontraruch w Czapelskiej i Męcińskiej

3. modernizację drogi rowerowej wzdłuż Wołoskiej i Boboli od Rostafińskich do Domaniewskiej (bez odcinków robionych przez ZMID)

4. budowę drogi rowerowej w ul. Świderskiej po stronie zachodniej pomiędzy Kuklińskiego a Porajów

5. modernizację drogo rowerowej w Powstańców Śląskich od Maczka do Piastów Śląskich

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wskazane ulice stanowią bardzo ważne ogniwo w sieci rowerowej. Wyznaczone ulice są wynikiem analiz podczas składania projektów we wcześniejszych latach. Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych. Przyczyni się to do zwiększenia popularności rowerów, a tym samym poprawy zdrowia mieszkańców i mniejszych korków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys dla poszczególnych elementów:

1. i 2. - 392 150 zł

3. - 1 362 750 zł

4. - 287 500 zł

5. - 747 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 789 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • projekt 888 4 elementy.png