Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 17:27:10
Powrót do projektu

Kaczkomaty przy Stawach Brustmana

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Stawy Brustmana
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Kaczkomaty i tablice informacyjne zamontowane zostaną przy dwóch mostkach zlokalizowanych na Stawach Brustmana.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Przedmiotem projektu są tzw. kaczkomaty – dystrybutory zdrowej karmy dla kaczek, spełniającej wymogi żywieniowe tych ptaków. Ze względu na liczebność populacji kaczek proponujemy postawić dwa automaty. Będzie na nich umieszczona informacja o preferencjach pokarmowych kaczek, o szkodliwości "ludzkiego" jedzenia oraz o zagrożeniach związanych z dokarmianiem przed nastaniem mrozów. Ze względu na biologię ptaków, dokarmianie powinno się odbywać wyłącznie w okresie zimowym, w ujemnych temperaturach, po pojawieniu się na stawie pokrywy lodowej. W pozostałych miesiącach roku kaczkomaty będą pełniły funkcję edukacyjną. Tekst będzie przygotowany w konsultacji z organizacją pozarządową zajmującą się ochroną ptaków.

Niewygórowana opłata za granulat będzie z pewnością niższa niż kwoty wydawane przez mieszkańców na kajzerki i pozwoli na uzupełnianie zapasów w automacie.Projekt zakłada również ustawienie tablicy edukacyjnej poświęconej zasadom prawidłowego dokarmiania ptaków, opracowanej przez tę organizację. Takie tablice stoją już w parkach Warszawy (np. Park Olszyna). Inicjatywa ma na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożeń związanych z niewłaściwym dokarmianiem ptaków, a także informowanie o preferencjach żywieniowych określonych gatunków.Cele projektu korespondują z działaniami Urzędu Dzielnicy Bielany (np. plakaty dotyczące dokarmiania ptaków) i stanowią ich uzupełnienie.

Szczególne znaczenie ma lokalizacja kaczkomatów i tablicy w miejscu, gdzie populacja kaczek jest niezwykle liczna (widywane są stada liczące nawet kilkadziesiąt osobników). Dodatkowym atutem będzie zmniejszenie zanieczyszczeń stawu i trawników resztkami psującego się jedzenia oraz ograniczy ich zasięg terytorialny. Mniej jedzenia dostaną gnieżdżące się tu szczury!Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Popularną formą spędzania czasu mieszkańców odpoczywających przy Stawach Brustmana jest dokarmianie ptactwa. Ptaki dostają szkodliwe dla nich pieczywo, niedojedzone resztki, często zepsute. Są niepotrzebnie dokarmiane w ciepłych miesiącach roku. Błędy w żywieniu prowadzą do wielu poważnych chorób, a dokarmianie przed rozpoczęciem zimy do zaniechania migracji. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców, którzy chcą pomóc ptakom, a nieświadomie im szkodzą. Wpisuje się on w szerszy program edukacyjny uwrażliwiający mieszkańców na przyrodę i jej znaczenie. W innych parkach Warszawy podobne inicjatywy zostały dobrze przyjęte przez lokalne społeczności i spełniają swoje zadanie, służąc w równym stopniu potrzebom ludzi i ptaków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 40
35 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • kaczkomat.jpg
 • Tablica Informacyjna.jpg
 • Kaczki 3.jpg
 • KAczki 2.jpg
 • Kaczki 1.jpg