Autor projektu - zmiany z 2019-06-08 21:07:08
Powrót do projektu

Zielona wizytówka Ursynowa

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
wejścia do metra Ursynów i Stokłosy. Ursynów - wejścia a) płn-zach b) płn-wch c) płd- wsch

Stokłosy a) płn-wsch b) płd-wsch
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przy stacjach Natolin i Kabaty nie można urządzić takich zieleńców, ponieważ nie ma skarp przy zejściach do metra. Przy stacji Imielin istnieją już takie zieleńce

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt przewiduje stworzenie estetycznych zieleńców na terenach bezpośrednio przy wejściach do stacji metra Ursynów (wejście południowo-wschodnie, północno-wschodnie i północno-zachodnie) oraz stacji Stokłosy (wejście południowo-wschodnie oraz północno-wschodnie), na działkach miejskich.

Zieleńce będą estetyczne i żywe także zimą, ponieważ dominować w nich będzie roślinność iglasta przystosowana do stromego podłoża (sosna górska). Zieleńce będą urządzone na skarpach prowadzących do wejścia do stacji metra oraz terenie przyległym. Na terenie płaskim uzupełnieniem sosny górskiej będzie forsycja.

Alternatywna roślinność: sosna górska plus irga płożąca, płożąca odmiana jałowca chińskiego, róża pomarszczona, pięciornik krzewiasty – jeżeli miejsce narażone jest na zacienienie to: barwinek pospolity, irga Dammera.

Szare ściany wszystkich zejść do stacji metra Ursynów i Stokłosy (osiem) obsadzone zostaną bluszczem pospolitym (wiecznie zielonym, oczyszczającym powietrze).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ursynów potrzebuje terenów zielonych, w szczególności roślin produkujących tlen i oczyszczających powietrze także zimą.

Okolice zejść do metra są zaniedbane, roślinność w wymienionych miejscach jest mało atrakcyjna.

Roślinność na skarpie dodatkowo zabezpiecza przed spływem powierzchniowym, żłobieniem gruntu i osuwaniem się mas ziemi.

Niech wejścia do stacji metra Ursynów i Stokłosy wyglądają tak, jak południowe wejścia do stacji Imielin!

Przy stacjach Natolin i Kabaty nie ma skarp, na których można by urządzić takie zieleńce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki