Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2019-07-25 12:36:25
Powrót do projektu

300 m drogi rowerowej na Białołęce

Bezpieczna i wygodna droga dla rowerów wzdłuż ul. Świderskiej do mostu M. Skłodowskiej-Curie

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Świderska, od skrzyżowania z ul. Porajów do mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Wybudowanie ok. 300 m. potrzebnego odcinka drogi rowerowej prowadzącej wzdłuż ul. Świderskiej - od skrzyżowania z ul. Porajów do mostu Marii Skłodowskiej-Curie (po zachodniej stronie ulicy) z łagodnym wjazdem na trasę mostu. Dodatkowo (opcjonalnie) wybudowanie brakującego odcinka chodnika dla pieszych po wschodniej stronie Świderskiej na odcinku ok. 120 m. (do ul. Wittinga do drogi pieszej wzdłuż mostu).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Droga rowerowa od skrzyżowania z Ćmielowską biegnie po zachodniej stronie Świderskiej. Od skrzyżowania z Porajów do mostu (na długości 300 m.) zniszczony fragment ścieżki biegnie niepotrzebnie stroną wschodnią ulicy. Rowerzyści najczęściej kierują się ze Świderskiej na most Marii Skłodowskiej-Curie. W tym celu muszą trzykrotnie przejeżdżać przez ulicę, w tym raz przez przejście bez sygnalizacji świetlnej (dwie jezdnie skrzyżowania Porajów/Świderska i ponownie Świderska). Fragment drogi rowerowej po wschodniej stronie Świderskiej jest wykonany w przestarzałej technologii i zniszczony. Na odcinku od Wittinga od mostu po stronie wschodniej ul. Świderskiej brakuje chodnika dla pieszych. Realizacja projektu zwiększy komfort i bezpieczeństwo rowerzystów oraz pieszych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

-droga dla rowerów: 250 mb x 2,5 m x 400 zł/m² = 250 000 zł;

-projekt: 25 000 zł

-eksploatacja w roku budżetu: 12 500 zł

-suma: 287 500 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 192
287 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Budżet2019_455_mapki.pdf