Autor projektu - zmiany z 2019-06-09 22:30:09
Powrót do projektu

Zielona przyjazna Grochowska dla mieszkańców, nowa wiata rowerowa na Grochowskiej i remont chodnika

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka 127/10 i Grochowska w rejonie Kaleńskiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na

- nasadzeniu około 12 dużych z dużą koroną drzew na ul. Grochowskiej:

--- na trawniku na działce 127/10 tam gdzie nie ma rury z gazem i tak, aby tworzyły z istniejącymi drzewami formę alei

--- 1 przy skrzyżowaniu Kaleńskiej z Grochowską

--- 4-5 w pasie dzielącym na powiększonym trawniku przy torowisku tramwajowym pomiedzy Kickiego a Wiatraczną)

- budowie wiaty (zadaszonej) rowerowej na działce 127/10 (działka nie jest drogowa)

- remoncie zniszczonego chodnika przy budynku - nowy powinien być lastrykowy tak jak na ulicy Dynasy i z miejscami na zieleń (podobnie jak teraz) niską.

Drzewa 45 000 zł

Wiata 8000 40000

Chodnik 18 50 000 zł

Razem 71 135 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jest to bardzo zaniedbana część ulicy Grochowskiej i Grochowa. Dużo osób korzysta tu z rowerów, szczególnie do szkoły policealnej przy Kaleńskiej, ale także chodzi do punktów gastronomicznych. Brak tu jest stojaków rowerowych. Taka wiata usprawniła by możliwość dojazdu rowerem.

Ponadto remont chodnika poprawi estetykę.

Po remoncie torowiska zostaną miejsca na posadzenia drzewa, trzeba je zasadzić. Taka możliwość jest także na trawniku przy Grochowskiej (bez likwidacji miejsc parkingowych).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 71
135 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • zielona grochowsk ai wiata rowerowa.jpg