Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 12:39:10
Powrót do projektu

Rowerowa Praga Południe - budowa drogi rowerowej w ul. Grenadierów, Fieldorfa, oraz dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Grenadierów (od Dobrowoja do Al. USA) po stronie północnej

ul. Fieldorfa (od Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Umińskiego) po stronie zachodniej;

skrzyżowanie Grochowskiej z Terespolską i Terespolska (Stanisława Augusta - Grochowska)

-Al. Poniatowskiego oraz Jakubowska, Czeska, Walecznych (na całej długości) i Finlandzka

- Dobrowoja

- Męcińska

- Czapleska

- Igańska

- Kruszewskiego

- Omulewska

- Sulejkowska

- Gdecka

- Komorska

- Zbarska

Ewentualnie:

- Okuniewska

- Pustelnicka

- Kawcza

- Tarnowiecka

- Motorowa

- Majdańska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na:

- budowie drogi rowerowej w ul. Grenadierów (od Dobrowoja do Al. USA) po stronie północnej jako kontynuacja zwycięskiego projektu z lat poprzednich (sam przejazd przez Grochowską będzie realizowany przez Tramwaje Warszawskie);

- budowie drogi rowerowej na ul. Fieldorfa (od Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Umińskiego) po stronie zachodniej;

- budowie przejazdów rowerowych przez skrzyżowanie Grochowskiej z Terespolską i budowa łącznika w Terespolskiej w celu dojazdu rowerem spod urzędu dzielnicy na Stanisława Augusta;

- budowie połączenia Saskiej Kępy z Rondem Waszyngtona poprzez rampę wraz z dopuszczeniem kontrarcuhchu na Jakubowskiej, Czeskiej, Walecznych (na całej długości) i Finlandzkiej

- budowie ronda pinezkowego zamiast skrzyżowania Chodakowskiej z Mińską

- dopuszczeniu ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego.

Kontraruch na Grochowie (kolejność oznacza hierarchię)

- Dobrowoja

- Męcińska

- Czapleska

- Igańska

- Kruszewskiego

- Omulewska

- Sulejkowska

- Gdecka

- Komorska

- Zbarska

Ewentualnie jeszcze jak starczy pieniędzy:

- Okuniewska

- Pustelnicka

- Kawcza

- Tarnowiecka

- Motorowa (jednokierunkowa droga dla rowerów)

- Majdańska

Koszt:

Grenadierów - 200 000 zł Fiedlorfa

Fieldorfa - 150 000 zł

przejazdy przy Terespolskiej plus łącznik od Stanisława Augusta (24 000 zł plus 26 000 zł)

kontraruch na Grochowie - 320 000 zł

rondo - 30 000 zł

rampa na Saskiej Kępie plus dojazd jednokierunkowymi 200 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wskazane ulice są brakującym fragmentami w sieci rowerowej. W dużej części jest już kontraruch dopuszczony. Brakuje np. na Grochowie Południowym, a jest bardzo potrzebny w dojeżdzie po zakupy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 920
950 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • rampa saska kepa.bmp
  • kontraruch rowerowy.jpg
  • praga poludnie bo2020.jpg.jpg