Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2019-08-21 14:32:21
Powrót do projektu

Rowerowa Praga Południe - budowa drogi rowerowej w ul. Grenadierów, Fieldorfa, oraz dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego oraz Saskiej Kępy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: ul. Grenadierów (od Dobrowoja do Al. USA) po stronie północnej ul. Fieldorfa (od Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Umińskiego) po stronie zachodniej; skrzyżowanie Grochowskiej z Terespolską i Terespolska (Stanisława Augusta - Grochowska) -Al. Poniatowskiego oraz Jakubowska, Czeska,
- Jakubowska

- Czeska

- Walecznych (na całej długości) i

- Finlandzka

- Dobrowoja

- Męcińska

- Czapleska

- Igańska

- Kruszewskiego

- Omulewska

- Sulejkowska

- Gdecka

- Komorska

- Zbarska Ewentualnie:Zbaraska

- Okuniewska

- Pustelnicka

- Kawcza

- Tarnowiecka

- Motorowa

- Majdańska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na:

- budowie drogi rowerowej w ul. Grenadierów (od Dobrowoja do Al. USA) po stronie północnej jako kontynuacja zwycięskiego projektu z lat poprzednich (sam przejazd przez Grochowską będzie realizowany przez Tramwaje Warszawskie); - budowie drogi rowerowej na ul. Fieldorfa (od Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Umińskiego) po stronie zachodniej; - budowie przejazdów rowerowych przez skrzyżowanie Grochowskiej z Terespolską i budowa łącznika w Terespolskiej w celu dojazdu rowerem spod urzędu dzielnicy na Stanisława Augusta; - budowie połączenia Saskiej Kępy z Rondem Waszyngtona poprzez rampę wraz z dopuszczeniem kontrarcuhchu dopuszczeniu kontraruchu na Jakubowskiej, Czeskiej, Walecznych (na całej długości) i Finlandzkiej - budowie ronda pinezkowego zamiast skrzyżowania Chodakowskiej z Mińską

- dopuszczeniu ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego . Kontraruch na Grochowie (kolejność oznacza hierarchię)

- Dobrowoja

- Męcińska

- Czapleska

- Igańska

- Kruszewskiego

- Omulewska

- Sulejkowska

- Gdecka

- Komorska

- Zbarska Ewentualnie jeszcze jak starczy pieniędzy:Zbaraska

- Okuniewska

- Pustelnicka

- Kawcza

- Tarnowiecka - Motorowa (jednokierunkowa droga dla rowerów) - Majdańska Koszt: Grenadierów - 200 000 zł Fieldorfa - 150 000 zł przejazdy przy Terespolskiej plus łącznik od Stanisława Augusta (24 000 zł plus 26 000 zł) kontraruch na Grochowie - 320 000 zł rondo - 30 000 zł rampa na Saskiej Kępie plus dojazd jednokierunkowymi 200 000 zł

Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w tych ulicach wymaga wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h (jeżeli nie funkcjonuje) oraz zastosowania fizycznych środków uspokojenia ruchu.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wskazane ulice są brakującym fragmentami w sieci rowerowej. W dużej części jest już kontraruch dopuszczony. Brakuje np. na Grochowie Południowym, a jest bardzo potrzebny w dojeżdzie po zakupy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego: 18 ulic x 40 000 zł = 720 000 zł

Dokumentacja projektowa: 80 000 zł

Łącznie: 800 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 950
800 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • rampa saska kepa.bmp
    • kontraruch rowerowy.jpg.jpg