Zespół Budżetu Partycypacyjnego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-08-26 11:01:26
Powrót do projektu

Rowerowa Praga Południe - dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego oraz i 4 ulicach Saskiej Kępy

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- Jakubowska

- Czeska

- Walecznych (na całej długości)

- Finlandzka

- Dobrowoja

- Męcińska - Czapleska - Igańska

- Kruszewskiego

- Omulewska

- Sulejkowska

- Gdecka

- Komorska

- Zbaraska

- Okuniewska

- Pustelnicka

- Kawcza

- Tarnowiecka

- Motorowa

- Majdańska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na:

- dopuszczeniu kontraruchu na Jakubowskiej, Czeskiej, Walecznych (na całej długości) i Finlandzkiej

- dopuszczeniu ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego (kolejność oznacza hierarchię)

- Dobrowoja - Męcińska - Czapleska

- Igańska

- Kruszewskiego

- Omulewska

- Sulejkowska

- Gdecka

- Komorska

- Zbaraska

- Okuniewska

- Pustelnicka

- Kawcza

- Tarnowiecka

Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w tych ulicach wymaga wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h (jeżeli nie funkcjonuje) oraz zastosowania fizycznych środków uspokojenia ruchu.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wskazane ulice są brakującym fragmentami w sieci rowerowej. W dużej części jest już kontraruch dopuszczony. Brakuje np. na Grochowie Południowym, a jest bardzo potrzebny w dojeżdzie po zakupy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego: 18 16 ulic x 40 000 zł = 720 640 000 zł

Dokumentacja projektowa: 80 70 000 zł

Łącznie: 800 710 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 800
710 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • kontraruch rowerowy.jpg