Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2019-08-27 13:32:27
Powrót do projektu

Bezpieczne i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na Marszałkowskiej, Chmielnej i Złotejprzystanku "Hoża" na ul. Marszałkowskiej oraz na ul. Widok

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Marszałkowska (Żurawia - Nowogrodzka i Hoża - Wilcza), Chmielna przy Pasażu Wiecha oraz Złota (Jasna - Pasaż Wiecha), Widok pod budynkiem Krucza 51 w pasie drogi
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na:

- wyrównaniu chodnika przed budynkiem Marszałkowska 89 na północ od Żurawiej (obecnie można się w zimę i na jesieni pośliznąć, ponieważ deweloper z Krakowa zbudował budynek za wysoko i podniósł chodnik i zastosował śliską nawierzchnię, a miasto oczywiście miało pieszych gdzieś i się zgodziło) (20 000 zł) - budowie chodnika pomiędzy Wilczą a Hożą w celu dojścia do przystanku tramwajowego "HOŻAHoża" od przejścia dla pieszych przy Wilczej przy torowisku (projekt z lat poprzednich: app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4374) (50 320 000 zł)

- przeniesieniu miejsc parkingowych spod budynku Chmielna 35 bliżej kina (w budynku Złota 11 nie można podjechać pod klatki samochodem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przenieść te miejsca parkingowe) (12000 zł) - utworzeniu i wyremontowaniu po północnej stronie ul. Złotej od Jasnej do Pasażu Wiecha 2-metrowego (szerokość wymagana rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy) chodnika na działce miejskiej (obecnie jest chodnik głównie w podcieniach, a więc nie jest z punktu wiedzenia prawa chodnikiem w pasie drogowym), co będzie się wiązało z zamianą parkowania na równoległe (dodatkowo ten wąski obecnie chodnik ma jeszcze ogródki kawiarniane) oraz wprowadzenie w nowej organizacji ruchu zieleni (270 000 zł) - powiększeniu chodnika pod budynkiem Krucza 51 w ulicy Widok (w podcieniu) po stronie północnej, gdzie jest bardzo wąsko (tu nie ma miejsc parkingowych) oraz doświetleniu (10000 100 000 zł) Łącznie kwota 352 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma poprawić bezpieczeństwo na Marszałkowskiej, ułatwić chodzenie Chmielną, umożliwić chodzenie Złotą i poprawić dostępność przystanku tramwajowego "Hoża" przy Marszałkowskiej od strony południowej. To jest swoją drogą bardzo ciekawe, że dla jednego budynku jest specjalna organizacja ruchu, a dla obok stojący Złota 11 traktuje się w zupełnie inny sposób, gdzie przy Wilczej znajduje się przejście dla pieszych.

Natomiast przy Widok jest obecnie bardzo wąski chodnik pod prześwitem budynku. Łatwiej będzie przejść seniorom. Ponadto jest tu ciemno, więc oświetlenie poprawi widoczność i bezpieczeństwo.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt budowy chodnika na ul. Marszałkowskiej 320 000 zł

Koszt przebudowy chodnika wraz z oświetleniem na ul. Widok 100 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 362
420 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • drzewa złota.png
  • hoza 1.jpg
  • hoza 2.jpg