Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 12:24:10
Powrót do projektu

Bezpieczne i wygodne spacerowanie po Śródmieściu czyli poprawiamy infrastrukturę chodnikową na Marszałkowskiej, Chmielnej i Złotej

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Marszałkowska (Żurawia - Nowogrodzka i Hoża - Wilcza), Chmielna przy Pasażu Wiecha oraz Złota (Jasna - Pasaż Wiecha)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na:

- wyrównaniu chodnika przed budynkiem Marszałkowska 89 na północ od Żurawiej (obecnie można się w zimę i na jesieni pośliznąć, ponieważ deweloper z Krakowa zbudował budynek za wysoko i podniósł chodnik i zastosował śliską nawierzchnię, a miasto oczywiście miało pieszych gdzieś i się zgodziło) (20 000 zł)

- budowie chodnika pomiędzy Wilczą a Hożą w celu dojścia do przystanku tramwajowego "HOŻA" od przejścia dla pieszych przy Wilczej przy torowisku (projekt z lat poprzednich: app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4374) (50 000 zł)

- przeniesieniu miejsc parkingowych spod budynku Chmielna 35 bliżej kina (w budynku Złota 11 nie można podjechać pod klatki samochodem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przenieść te miejsca parkingowe) (12000 zł)

- utworzeniu i wyremontowaniu po północnej stronie ul. Złotej od Jasnej do Pasażu Wiecha 2-metrowego (szerokość wymagana rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy) chodnika na działce miejskiej (obecnie jest chodnik głównie w podcieniach, a więc nie jest z punktu wiedzenia prawa chodnikiem w pasie drogowym), co będzie się wiązało z zamianą parkowania na równoległe (dodatkowo ten wąski obecnie chodnik ma jeszcze ogródki kawiarniane) (70 oraz wprowadzenie w nowej organizacji ruchu zieleni (270 000 zł)Łącznie kwota 152 352 000 zł
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma poprawić bezpieczeństwo na Marszałkowskiej, ułatwić chodzenie Chmielną, umożliwić chodzenie Złotą i poprawić dostępność przystanku tramwajowego od strony południowej.To jest swoją drogą bardzo ciekawe, że dla jednego budynku jest specjalna organizacja ruchu, a dla obok stojący Złota 11 traktuje się w zupełnie inny sposób.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 152
352 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • drzewa złota.png