Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-08-27 13:41:27
Powrót do projektu

Łączymy Parkiparki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren ograniczony od zachodu ulicą Puszczyka, od wschodu ul. Wokalną, w okolicach placu zabaw z dinozaurami i parkingu przy boiskach na Puszczyka.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Ten projekt to kontynuacja projektów "Łączymy Parki" z poprzednich edycji Budżetu Partycypacyjnego.W 2020 projekt "Łączymy parki" przewiduje:a) rekultywację trawnika na terenie przylegającym od wschodu i południowego wschodu do placu zabaw z dinozaurami oraz między boiskiem przy ul. Puszczyka i parkingiem obok żłobka.

b) posadzenie 180mb żywopłotu lub roślinności okrywowej wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego - od parkingu przy żłobku do budki z lodami.

c) posadzenie 400 krzewów (głównie iglastych (sosna górska) ale z domieszką krzewów ozdobnych róża pomarszczona, berberys Thunberga, dereń biały) na terenie między parkingiem i żłobkiem, na południowym krańcu parkingu, na górce przylegającej od południa do boisk na ul Puszczyka (na terenie m.st. Warszawy) oraz wzdłuż ogrodzenia SP 81(od strony wschodniej) – na terenie szkoły.

d) zasadzenie 6 jodeł jednobarwnych (wyposażonych w worki do nawadniania) na terenie przylegającym od zachodu do placu zabaw z dinozaurami, 6 jodeł ( z workami) na terenie przylegającym od wchodu do placu zabaw oraz 3 jodły (z workami) od strony południowej przy boisku. Alternatywnie inne drzewa iglaste odporne na warunki miejskie: Świerk serbski, Sosna czarna, Daglezja zielona, Biota wschodnia, Żywotnik olbrzymi.

e) budowa 20m chodnika (od północnego krańca placu zabaw z dinozaurami w kierunku północno-wschodnim do ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego w kierunku domu sztuki i metra).

f) ustawienie dwóch ławek z oparciem w okolicach placu zabaw z dinozaurami

g) ustawienie 5 stojaków rowerowych przy placu zabaw z dinozaurami

h) urządzenie co najmniej 100m2 łąki kwietnej na terenie Olkówka

i) ustawienie 3 hoteli dla owadów. Jeden w Parku Jana Pawła II, jeden na terenie "Łączymy Parki", jeden w Parku Romana Kozłowskiego

j) ułożenie ścieżki żwirowej w miejscu przedeptu (między parkingiem przy budynku Puszczyka 12 a eliptycznym chodnikiem na południe od placu zabaw

k) zdjęcie 6 płyt betonowych (+wyrównanie terenu i posadzenie krzewów) oraz doprowadzenie (ok 8 m) płotka zabezpieczającego przed parkowaniem do miejsca, gdzie krzyżuje się ciąg pieszo-jezdny płn-płd z chodnikiem prowadzącym w kierunku metra - naprzeciwko altany śmietnikowej budynku Wiolinowa 11, ale po stronie zachodniej.

l) ułożenie progu zwalniającego dla pojazdów na skrzyżowaniu dwóch ciągów pieszo jezdnych - kierunki płn-płd i wsch-zach (w okolicach zjazdu po betonowych płytach)

Przy nasadzaniu roślinności powinien zostać uwzględniony dokument "Standardy kształtowania zieleni Warszawy".

Planowane miejsca nasadzeń nie będą kolidować z:

- istniejącym i zaplanowanym zagospodarowaniem infrastrukturalnym terenu przewidzianym w ważnym pozwoleniu na budowę parku (którym dysponuje Urząd Dzielnicy),

- planowanymi przez Urząd Dzielnicy nasadzeniami zastępczymi,

- organizowanymi imprezami plenerowymi.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Teren łączący parki Jana Pawła II z parkiem Romana Kozłowskiego powoli staje się parkiem. W ramach poprzednich projektów "Łączymy Parki" pojawiła się roślinność ozdobna, prawie 50 drzew, chodniki, ławki etc.

Konieczne są dalsze prace - nasadzenia zieleni, uzupełnienie 20 metrów chodnika, rekultywacja trawnika.

Drzewa i krzewy iglaste mają cieszyć oko i oczyszczać powietrze także zimą.

"Hotele dla owadów" oraz łąka kwietna mają służyć bezcennym owadom, które masowo wymierają, a są odpowiedzialne za zapylanie roślin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wstępny przybliżony kosztorys projektu:

- dokumentacja projektowa: ok. 8.000 zł,

- rekultywacja trawnika: ok. 50.000 zł,

- posadzenie 180 mb żywopłotu: ok. 41.000 zł,

- posadzenie 400 krzewów: ok. 40.000 zł,

- posadzenie 15 jodeł jednobarwnych z workami nawadniającymi: ok. 18.000 zł,

- budowa 20 m chodnika: ok. 7.600 zł,

- ustawienie dwóch ławek z oparciem: ok. 11.000 zł,

- ustawienie 5 stojaków rowerowych: ok. 2.500 zł,

- urządzenie co najmniej 100 m2 łąki kwietnej: ok. 5.000 zł,

- ustawienie 3 hoteli dla owadów: ok. 1.800 zł,

- ułożenie 26 m ścieżki żwirowej w miejscu przedeptu: ok. 8.000 zł,

- demontaż 6 płyt betonowych, wyrównanie terenu i ustawienie 8 m płotka wygradzającego: ok. 8.000 zł,

- ułożenie progu zwalniającego (w tym wykonanie projektu organizacji ruchu): ok. 5.000 zł,

- pielęgnacja i podlewanie zieleni w roku realizacji: ok.20.000 zł,

- oznakowanie graficzne projektu z BO: ok. 2.000 zł.

Razem: 227.900 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
227 900,00 zł

Dokumenty

Załączniki