Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 12:02:10
Powrót do projektu

To nie las tylko czysto i miło wokół nas! - Rewitalizacja skweru na Nowolipkach.

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer jest położony między kamienicami nr Nowolipki 29, 29A, 27D, Wolność 2, Żytnia 2a,
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt polega na rewitalizacji skweru położonego między kamienicami nr Nowolipki 29, 29A, 27D, Wolność 2, Żytnia 2a, w tym uporządkowaniu pasa zieleni, małej architektury oraz alejek parkowych.Teren jest zarządzany przez miasto. Skwer jest zaniedbany i zarośnięty. Aktualnie teren skweru pokrywają głównie psie kupy, szkło po pobitych butelkach oraz rozmaite inne śmieci. Strach wejść, ponieważ można zrobić sobie krzywdę. Pas zieleni zawiera pozostałości starych betonowych konstrukcji, porastają go zaniedbane drzewa i krzewy, o których nikt nie sadził i nikt nie dogląda , a także rozmaite nieczystości. Obszar ma olbrzymi potencjał. Całość wymaga uporządkowania.Projekt będzie składać się z następujących działań:

1. Weryfikacja, poprawienie i akceptacja koncepcji architektonicznej;

2. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu pod pracę;

3. Uprzątnięcie terenu, w tym demontaż starych i niepotrzebnych elementów np. krawężników, ławek, koszy

4. Wykonanie prac ziemnych, w tym:

+ przygotowanie gruntu i wykonanie pasa zieleni - posadzenie 10 drzew, 20 krzewów, kwiatów, zasianie trawnika o powierzchni około 1000 m2;

+ instalacje małej architektury, w tym:

- urządzeń placu zabaw o powierzchni około 100 m2 dla dzieci zawierającego: zestaw zabawowy w kształcie statku dwuwieżowy z dwoma zjeżdżalniami i przejściem linowym (symb. WD1415), huśtawkę dwuosobowa (symb. ST1422R2R2) oraz piaskownicę z siedziskami (symb. WD1458);

+ 6 ławek ogrodowych;

+ 8 krzeseł ogrodowych;

+ 4 kosze na śmieci;

+ 4 budek dla ptaków;

+ 6 stojaków rowerowych

5. Przygotowanie gruntu i wykonanie alejek parkowych o długości około 200 m, w tym scieżek ścieżek żwirowych, osadzenie krawężników, wysypanie ścieżek,

6. Zainstalowanie oświetlenia, w tym 4 latarnie zasilające led.

7. Uprzątnięcie terenu.Z nowego skweru będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy w wieku od 0 do 100 lat i więcej, w szczególności mieszkańcy okolicy.Skwer będzie dostępny dla wszystkich 24 godziny na dobę.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Skwer jest w fatalnym stanie. Nikt o niego nie dba od lat. Mieszkańcy okoliczych kaminic okolicznych kamienic boją się na niego wchodzić. Ludzie zamykają się w domach, się nie znają, ponieważ przed kamienicami nie ma kawałka placu, na którym moża potrzebują kawałka czystego placu z ławką, na której można przycupnąć, odpocząć i porozmawiać. Wszyscy zwracają na to uwagę. Począwszy - dzieci, przez rodzców - w szczególności matki, które mają małe bobasy, skończywszy na starszych ludziach. Wszycy rodzice, starsze osoby, zwracają uwagę na potrzebę doprowadzenia tego obszaru do użyteczności. Aktualna kondycja skweru stwarza zagrożenie dla ich zdrowia. Dlatego wszyscy omijają ten teren szerokim łukiem. Kondycja skweru stwarza zagrożenie dla mieszkańców z okolicy. Teren wymaga remontu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja/drogi
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg