Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-08 10:32:08
Powrót do projektu

„Jordanek – gramy w kosza” - boisko wielofunkcyjne

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul.Kwatery Głównej 11, Warszawa 04-294 Teren OPP nr 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren OPP1 "Jordanek" Sąsiaduje z Parkiem im.Leśnika, ze Szkołą Podstawową nr 215 oraz Państwową Szkołą Muzyczną st. 1 nr 3

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z polipropylenowej COURTY poliuretanowej o wymiarach ok. 13m x 25m tj. 325m2. dwóch koszy o różnej wysokości, dwóch piłkochwytów. Na terenie OPP1 przy ul.Kwatery Głównej 11. Projekt przewiduje także przygotowanie nawierzchni podbudowy pod powierzchnię boiskanawierzchnię boiska.

Doświetlenie terenu OPP1 latarniami solarnymi (4 szt.).
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wykonanie boiska do zabawy w kosza na terenie OPP 1 "Jordanek"przyczyni się do zwiększenia możliwości rekreacji i wypoczynku mieszkańców Pragi Południe.

Poprawi warunki w jakich spędzają czas wolny dzieci z okolicznych placówek. Uatrakcyjni im ten czas.

Zwiększy bezpieczeństwo dzieci po obowiązkowych zajęciach w okolicznych szkołach, gdyż chętniej spędzą one ten czas na terenie OPP1 , niż w innych miejscach, które nie zapewniają takiego bezpieczeństwa

Boisko przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży spędzające wolny czas na terenie OPP1. Poprawi ich stan zdrowia.

W okolicy nie ma boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w dobrym stanie technicznym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Dokumentacja projektowa 16 000, 00 zł

Boisko wielofunkcyjne z podbudową o nawierzchni poliuretanowej, o powierzchni 325 m2 wraz z wyposażeniem sportowym i płkochwytami – 195 000,00 zł

Latarnie solarne 4 szt. – 80 000,00 zł

Rekultywacja trawnika – 10 000,00 zł

Tablica z regulaminem – 1 500,00 zł

Chodnik z kostki betonowej - 20 000,00 zł

Utrzymanie projektu w roku realizacji – 1 000,00 zł

Razem: 323 500,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 170 000
323 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Zgoda_jordanek.pdf