Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2019-09-03 14:45:03
Powrót do projektu

Garaż dla rowerów w zrewitalizowanej hydroforni wraz z ogródkiem miododajnym przy ul. Smoleńskiej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren pomiędzy ulicą Smoleńską 70, Smoleńską 66 a jezdnią ulicy Piotra Skargi
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Teren wg informacji ZGN Gościeradowska należy do M. St. Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada zrewitalizowanie starej, bezużytecznej hydrofornii umieszczonej pomiędzy blokami Smoleńska 70, Smoleńska 66 a jezdnią ulicy Piotra Skargi. Pomysł opiera się w bardzo dużej mierze na zrealizowanym bielańskim projekcie Hydrofun z roku 2017 (również w ramach funduszu partycypacyjnego) https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/2097?user= .

Targówkowy projekt zakłada rewitalizację nieczynnej hydroforni i oddanie jej mieszkańcom do użytku, by stanowiła element użyteczny, ekologiczny i bezpieczny dla mieszkańców okolicznych bloków. W skład projektu wchodzi zaaranżowanie wnętrza na parking na rowery, hulajnogi (i ewentualnie wózki) oraz przemiana dachu i otoczenia hydroforni w miejsce atrakcyjne wizualnie oraz użyteczne dla środowiska oraz posiadające walory edukacyjne.

Z zewnątrz:

Dostosowanie zejścia do hydroforni tak, żeby można było wprowadzać rower. Obecnie zejście znajduje się zbyt blisko płotu sąsiedniego parkingu, co uniemożliwia wprowadzenie większego jednośladu do pomieszczenia. Następny krok to pokrycie dachu nową nawierzchnią, powstanie wygodnego wejścia na dach hydroforni (schody i/ lub nasyp od strony bloków Smoleńska 70 i Smoleńska 66), zakomponowanie zieleni otoczenia i małej architektury (2-3 ławki, donice na rośliny miodododajne, domek dla owadów) oraz ustawienie barierek (bezpiecznych i estetycznych) z dwóch pozostałych stron (od strony ul. Piotra Skargi i Świdnickiej).Wewnątrz:

Demontaż i usunięcie maszyn hydraulicznych, przystosowanie wnętrza do składowania rowerów. Montaż stojaków na rowery o wymiarach systemowych, wygodnych w użytkowaniu. Projekt wnętrza uwzględniać będzie dobrą komunikację i wprowadzanie rowerów do środka.

Zamontowanie oświetlenia i monitoringu (skomunikowanego z monitoringiem jednych z najbliższych bloków – Smoleńska 70 lub Smoleńska 66)

Ze względu na założenie wysokiej jakości, kluczowym kryterium przetargowym nie może być na żadnym etapie wyłącznie najniższa cena, ponieważ efektem takich działań jest niska jakość realizowanego projektu.Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Hydrofornia jest nieużywana od co najmniej 20 lat. Stanowi element niebezpieczny dla bawiących się na podwórku dzieci. Podwórko w okolicy powyżej opisanej jest wyjątkowe, bo bawi się na nim naprawdę dużo dzieci. Przyczyniają się do tego walory miejsca: krzaki umożliwiające zabawę w chowanego, kawałek zabetonowanego terenu z trzepakiem pełniącym rolę bramki i atrakcyjny plac zabaw obok. Na podwórku pomiędzy blokami Smoleńska 70 i Smoleńska 66 ze względu na walory opisane powyżej oraz znajomości i przyjaźnie przedszkolno-szkolne, przebywają również dzieci z innych ulic (np. Poleskiej). Hydrofornia stanowi dla nich dodatkowe miejsce zabawy. Jest to niestety miejsce nie do końca bezpieczne, ze względu na możliwość upadku od strony wejścia do pomieszczenia, gdzie znajdują się niebezpieczne przedmioty – szkło i kamienie. Utworzenie na dachu ogródka miododajnego i zabezpieczenie budowli zamieniło by tę przestrzeń bezpieczną o walorach edukacyjnych.

Równocześnie w blokach obok nie ma miejsca na przechowywanie rowerów. Utworzenie takiego miejsca miałoby dodatkową funkcję integrowania sąsiadów.

Proponowałabym zarząd nad miejscem przekazać Zarządowi lub Wspólnocie jednego z bloków obok. O możliwości skorzystania z garażu rowerowego mieszkańcy okolicznych bloków (w których nie ma możliwości przechowywania rowerów)byliby poinformowani poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych swoich domów. Każdy z użytkowników posiadłby klucz do pomieszczenia (ewentualnie kod lub kartę).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Roboty budowlane związane z przygotowaniem hydroforni /demontaż urządzeń, remont pomieszczenia, wymiana drzwi, pokrycia dachu, prace elektryczne, montaż kamer wraz z urządzeniami, oświetlenia, wejścia na kartę 100 000 zł

Roboty budowlane związane z otoczeniem hydroforni - rozbiórki, przebudowa wjazdu, skarpy 72 000 zł

Zieleń - 13 000 zł

Zakup i montaż wyposażenia hydroforni /stojaki dwupoziomowe/, małej architektury na zewnątrz /ławki, donice, domek dla owadów/ i oznakowania projektu - 95 000 zł

Szacunkowy koszt eksploatacji w roku jego wykonania 2500 zł

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji w latach następnych - 5000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 280 000
282 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • 1 Hydrofornia Smoleńska 70 stan obecny.jpg
 • 2 Hydrofornia Smoleńska 70 stan obecny .jpg
 • 3 Hydrofornia Smoleńska 70 stan obecny.jpg
 • 4 Hydrofornia Smoleńska 70 stan obecny.jpg
 • 5Hydrofornia Smoleńska 70 stan obecny.jpg
 • 6 Hydrofornia Smoleńska 70 stan obecny.jpg
 • Rekomendacje.docx