Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-06-24 13:13:24
Powrót do projektu

Bezpłatne zajęcia dla dzieci w domach kultury na Ursynowie.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów ul. Kajakowa 12b Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt składa się z różnych zajęć dla dzieci i młodzieży, dostosowanych do wieku.Najmłodsza grupa to dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.

Dla nich projekt przewiduje:

- zajęcia umuzykalniające, polegające na zajęciach rytmicznych 1 raz w tygodniu po 45 min.

- nauka języka angielskiego 1 raz w tygodniu po 45 min.

- zajęcia plastyczne 1 raz w tygodniu po 45 min.

Ponieważ w ubiegłym roku było ogromne zainteresowanie zajęciami dla tej grupy wiekowej, to w tym projekcie zajęcia dla tej grupy wiekowej odbywałyby się w 2 grupach.Druga grupa wiekowa to dzieci w wieku 7-10 lat.

Dla tej grupy dzieci przewidziałam zajęcia:

- nauka języka angielskiego 1 raz w tyg. po 45 min.

- zajęcia taneczne z elementami tańca współczesnego 1 raz w tyg. po 45 min.

- zajęcia plastyczne (nauka malowania i rysowania) 1 raz w tygodniu po 45 min.

Ponieważ w ubiegłym roku było ogromne zainteresowanie zajęciami dla tej grupy wiekowej, to w tym projekcie zajęcia dla tej grupy wiekowej odbywałyby się w 2 grupach.

Trzecia grupa wiekowa to dzieci w wieku 11-13 lat.

Dla tej grupy wiekowej przewidziałam zajęcia:

- zajęcia sportowe z elementami jogi 1 raz w tyg. po 45 min;

- zajęcia z nauką gry na gitarze 1 raz w tyg. po 45 min.

- zajęcia edukacyjne MAŁY ODKRYWCA 1 raz w tyg. po 45 min.Grupa wiekowa mieszana od 7 - 18 lat:

Dla tej grupy przewidziałam następujące zajęcia:

- zajęcia taneczne z elementami tańca współczesnego 1 godz. raz w tyg. po 45 min;

- zajęcia muzyczne z nauką śpiewu 1 raz w tyg. po 45 min.

- zajęcia teatralne 1 raz w tygodniu po 45 min.

- joga rodzic + dziecko 1 raz w tygodniu po 45 min.

- warsztaty stolarskie 5 razy po 90 min.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w dwóch cyklach kwartalnych.Pierwszy cykl odbędzie się między marcem a czerwcem.

Drugi cykl odbędzie się miedzy wrześniem a grudniem.

Zajęcia będą całkowicie bezpłatne, a o zapisaniu na nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.Dla osób, którym nie uda się zapisać, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Trzy kolejne nieobecności dziecka na zajęciach będą powodowały jego usunięcie z listy uczestników zajęć.

Na miejsce dziecka skreślonego z listy uczestników zajęć wejdzie pierwsza osoba rezerwowa.Projekt przewiduje też 5 teatrzyków dla dzieci w ramach edukacji kulturalnej.Ostatnim elementem mojego projektu są 3 koncerty muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem muzyki młodzieżowej.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów to bogata oferta zajęć dla wszystkich. Mój projekt wzbogaciłby tę ofertę oraz pozwolił na korzystanie z zajęć osobom mniej zamożnym, którzy nie zawsze mogą sobie pozwolić na korzystanie z oferty płatnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
165 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki