Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-07-22 08:42:22
Powrót do projektu

Zakup nowości książkowych i audiobooków dla 25 filii i oddziałów Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy – „Biblioteka to nie koszt, to inwestycja w pokolenia”.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Praga - Południe - obszary : Saska Kępa, Kamionek, Grochów, Gocław, Gocławek.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt jest zbiorczą kontynuacją projektów z poprzednich edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Zakłada zakup nowości wydawniczych do bibliotek dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży.

O wyborze nowych książek współdecydują czytelnicy, zarówno dorośli, jak i dzieci, którzy zgłaszają

swoje propozycje bibliotekarzom.

Projekt wpisuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia służące promocji czytelnictwa i bibliotek.

Zbiory bibliotek dla dzieci i dorosłych są dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -20.00. , Czytelnia Naukowa nr V i Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych czynna od poniedziałku do piątku codziennie 10.00 – 20.00, a także w soboty w godzinach 9.00 -15.00.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Corocznie w Polsce wydawanych jest kilkanaście tysięcy tytułów. Środki budżetowe są podstawą zakupu

nowości bibliotecznych. Dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego pomoże w większym stopniu realizować zakupy nowości zgodnie z oczekiwaniami czytelników i umożliwi czytelnikom większy udział w działaniach poszczególnych filii Biblioteki na Pradze - Południe. W 2019 r. biblioteki południowo-praskie zostały w ten sposób dofinansowane na kwotę około 230 tysięcy złotych.

Możliwość uczestniczenia czytelników w procesie zakupu nowości wydawniczych wpłynęła zarówno na wzrost ilości wypożyczeń, jak również liczby zarejestrowanych czytelników. W pierwszym kwartale 2019 r. zarejestrowano 26 913 czytelników, zakupiono w ramach projektów z Budżetu Partycypacyjnego 3 450 woluminów i 96 audiobooków, wzrosła także ilość wypożyczeń książek - 173 863 i 5 955 audiobooków w pierwszym kwartale 2019 roku.Budżet Obywatelski aktywizuje czytelników w każdym wieku, zwiększa czytelnictwo i umożliwia bezpłatny dostęp do kultury.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
FILIA/ODDZIAŁ KSIĄŻKI ZB. SPECJ.

Wyp. 3 12000

Wyp. 18 10000

Wyp. 19 12000

Wyp. 24 10000

Wyp. 40 15000

Wyp. 44 15000

Wyp. 62 18000

Wyp. 66 12000

Wyp. 78 25000

Wyp. 89 15000

Wyp. 90 18000

Wyp. 92 15000

Wyp. 94 12000

Wyp. 100 10000

Wyp. 110 10000

BD 2 10000

BD 16 10000

BD 42 10000

BD 45 12000 3000

BD 47 12000

BD 55 20000

BD 67 10000

CZN V 20000

WKMiM 10000

WZO 20000 10000

333000 23000

RAZEM 356000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
356 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • List intencyjny.pdf
 • Filie i oddziały biblioteki.pdf
 • Budżet Obywatelski 2020.pdf