Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-27 13:46:27
Powrót do projektu

Zakup nowości książkowych i audiobooków dla 25 filii i oddziałów Biblioteki Publicznej im. Z. J. Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy – „Biblioteka to nie koszt, to inwestycja w pokolenia” .

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Praga - Południe - obszary : Saska Kępa, Kamionek, Grochów, Gocław, Gocławek.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt jest zbiorczą kontynuacją projektów z poprzednich edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Zakłada zakup nowości wydawniczych do bibliotek dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży.

O wyborze nowych książek współdecydują czytelnicy, zarówno dorośli, jak i dzieci, którzy zgłaszają

swoje propozycje bibliotekarzom.

Projekt wpisuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia służące promocji czytelnictwa i bibliotek.

Zbiory bibliotek dla dzieci i dorosłych są dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, Wypożyczalnia Książki Mówionej i Multimediów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -20.00. , Czytelnia Naukowa nr V i Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych czynna od poniedziałku do piątku codziennie 10.00 – 20.00, a także w soboty w godzinach 9.00 -15.00.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Corocznie w Polsce wydawanych jest kilkanaście tysięcy tytułów. Środki budżetowe są podstawą zakupu

nowości bibliotecznych. Dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego pomoże w większym stopniu realizować zakupy nowości zgodnie z oczekiwaniami czytelników i umożliwi czytelnikom większy udział w działaniach poszczególnych filii Biblioteki na Pradze - Południe. W 2019 r. biblioteki południowo-praskie zostały w ten sposób dofinansowane na kwotę około 230 tysięcy złotych.

Możliwość uczestniczenia czytelników w procesie zakupu nowości wydawniczych wpłynęła zarówno na wzrost ilości wypożyczeń, jak również liczby zarejestrowanych czytelników. W pierwszym kwartale 2019 r. zarejestrowano 26 913 czytelników, zakupiono w ramach projektów z Budżetu Partycypacyjnego 3 450 woluminów i 96 audiobooków, wzrosła także ilość wypożyczeń książek - 173 863 i 5 955 audiobooków w pierwszym kwartale 2019 roku.Budżet Obywatelski aktywizuje czytelników w każdym wieku, zwiększa czytelnictwo i umożliwia bezpłatny dostęp do kultury.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
FILIA/ODDZIAŁ KSIĄŻKI ZB. SPECJ.

Wyp. 3 -12000

Wyp. 18- 10000

Wyp. 19 -12000

Wyp. 24- 10000

Wyp. 40- 15000

Wyp. 44- 15000

Wyp. 62- 18000

Wyp. 66- 12000

Wyp. 78- 25000

Wyp. 89 -15000

Wyp. 90- 18000

Wyp. 92- 15000

Wyp. 94- 12000

Wyp. 100- 10000

Wyp. 110- 10000

BD 2- 10000

BD 16 -10000

BD 42- 10000

BD 45 -12000; zbiory specjalne 3000

BD 47- 12000

BD 55- 20000

BD 67 -10000

CZN V -20000

WKMiM - zbiory specjalne 10000

WZO 20000 10000 333000 23000 RAZEM 356000 ; zbiory specjalne10000

promocja i oznaczenie 2000

RAZEM 358000
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 356
358 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • List intencyjny.pdf
 • Filie i oddziały biblioteki.pdf
 • Budżet Obywatelski 2020.pdf