Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 09:50:10
Powrót do projektu

Konkurs literacki

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, Wypożyczalnia 23, Grójecka 35
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Biblioteka jest miejscem spotkań ludzi żyjących książkami, miejscem dostępnym dla każdego. Czytelnicy mogą uczestniczyć tu w kulturze bez ponoszenia kosztów, ale pozostają anonimowi. Dzięki uczestnictwu w konkursie będą mogli zrealizować marzenia, udowodnić sobie i innym, że oni też potrafią stworzyć jakąś formę literacką, z której mogą być dumni i która nie trafi do szuflady.

Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu w następujący sposób: wybór jury (będzie sprawowało nadzór nad prawidłowością przebiegu poszczególnych etapów konkursu), ogłoszenie konkursu na stronie www Biblioteki i poprzez materiały promocyjne i inne media, przyjmowanie prac, weryfikacje zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych, przygotowanie i poprowadzenie imprezy finałowej, przygotowanie i wydruk broszury zawierającej fragmenty nagrodzonych prac.

Temat:
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt został napisany w celu wsparcia i promowania amatorskiej twórczości prozatorskiej i poetyckiej. Ma przyciągnąć osoby w różnym wieku. Ma pozwolić na szersze zaprezentowanie nieznanej dotąd twórczości, pisanej dla siebie i trafiającej do szuflady. Obecnie to jedyne takie przedsięwzięcie na Ochocie, przedsięwzięcie które zapełni lukę po konkursach literackich mających miejsce w latach ubiegłych i których brakuje w dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
6 750,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Regulamin konkursu.doc
  • Załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy.docx
  • Załącznik 2 - klauzula informacyjna.docx