Koordynator w Dzielnicy Praga Południe - zmiany z 2019-08-08 12:42:08
Powrót do projektu

Przebudowa chodnika - ul.Przeworska

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Przeworska - zachodnia strona ulicy
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obręb 3-02-11 dz.ew. 22 – własność Miasto st. Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada przebudowę chodnika po zachodniej stronie ul. Przeworskiej.

Istniejący chodnik jest pozostałością wjazdów oraz nawierzchni znajdujących się kiedyś na terenie nieistniejących już zakładów „Mieszko” oraz chodnika przylegającego do jego ogrodzenia. Obecnie na części chodnika parkują samochody, częściowo stojąc na ulicy. Utrudnia to mijanie się samochodów jadących w przeciwnych kierunkach, a także poruszanie się pieszych po chodniku.

Przedstawiony projekt zakłada budowę w wyżej wymienionym miejscu chodnika, równoległych miejsc parkingowych oraz schodów łączących nowy chodnik z ciągiem pieszo-jezdnym przy budynku.

Projekt zakłada chodnik szerokości 2m z zawężeniem do 1,5m w miejscach, gdzie przylegać będzie do miejsc parkingowych.

W związku z dużą różnica wysokości między projektowanym chodnikiem a ciągiem pieszo-jezdnym przylegającym do budynku, założono budowę murka oporowego wzdłuż 1,5metrowego chodnika. Wyrównany w ten sposób pas pokryłaby zieleń (ozdobne trawy - jak po drugiej stronie ulicy - lub krzewy/żywopłot). Wykonanie murka oporowego będzie również konieczne przy pierwszych schodach. Pozwoli to zabezpieczyć korzenie rosnącego drzewa oraz „ukrycie” znajdującej się tam komory ciepłowniczej. Na pozostałej części powstanie skarpa pokryta trawnikiem lub krzewami.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Budowa nowego chodnika poprawi estetykę okolicy. Schody oraz chodnik będą sprzyjały bezpiecznemu i wygodnemu dojściu do zaparkowanych samochodów. W najbliższej przyszłości oddane zostaną do użytku nowe osiedla mieszkaniowe, co spowoduje wzmożony ruch samochodów. Stworzenie miejsc postojowych umożliwi parkowanie w sposób bezpieczny i zarazem nie utrudniający ruchu ulicznego (i pieszego).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Chodnik

Rozbiórka 185 m2 x 10 zł = 1850 zł

płyty 50x50x7 185 m2 x 150 zł = 27 750 zł

Korytowanie 185 m2 x 114 zł = 21 090 zł

Obrzeża betonowe chodnik + oddzielenie zatoki od chodnika, 85 mb x 36 zł = 3 060 zł

Zatoka postojowa

Rozebranie 120m2 x 10 zł= 1 200zł

Korytowanie + Podbudowa 120 m2 x 114 zł = 13 680 zł

Krawężnik drogowy 60 mb x 157 = 9 420 zł

Kostka betonowa o gr. 8 cm 120 m2 x 154 zł = 18 480 zł

Schody 2 szt.

Płyty 50x50x7, 3 m2 x 2 x 150zł = 900 zł

Obrzeża 8,5 mb x 2 x 36 zł = 612 zł

Murek oporowy

Elementy betonowe 0,5 m, 75 mb x 2 x95 zł = 14 250 zł

Trawnik,

100 m2 x 8 zł = 800 zł

Żywopłot

60 mb x 120 zł = 7 200 zł

Razem 120 292 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 110 000
120 292,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • ul.Przeworska -plan sytuacyjny.pdf
 • ul.Przeworska -przekroje.pdf
 • Chodnik istniejący 2.JPG
 • Chodnik istniejący 1.JPG