Autor projektu - zmiany z 2015-11-20 14:00:28
Powrót do projektu

Zbiory dla bibliotek

status:


Zbiory dla bibliotek jest projektem, który ma zapewnić nowości książkowe, zbiory specjalne i prasę śródmiejskim bibliotekom

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wszystkie biblioteki publiczne w Dzielnicy Śródmieście

Istotne informacje o lokalizacji

Dyrekcja Biblioteki Publicznej ul. Marszałkowska 9/15 Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek i wykształcenie mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Nowości przyciągają nowych Czytelników są niezbędnym elementem działalności każdej biblioteki, dają wgląd co ukazuje się na rynku wydawniczym od beletrystyki począwszy, na publikacjach naukowych, książce mówionej, płytach muzycznych, filmach i prasie skończywszy.


Pełny opis projektu

Projekt ma zapewnić dostęp do nowości wydawniczych wszystkim Czytelnikom

korzystającym z bibliotek śródmiejskich. Dzięki niemu po raz trzeci będzie można kupić tytuły książek o których mówi się w całej Polsce, obejrzeć znany film, posłuchać dobrej muzyki czy zapoznać się z najnowszymi informacjami w prasie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki Budżetowi Partycypacyjnemu po raz kolejny biblioteki są żywymi miejscami dostępu do kultury.

Ostatnimi bastionami bezpłatnego dostępu do jej dóbr. W tym roku po raz pierwszy od 3 lat są zapewnione środki na zbiory w wysokości, która zapewnia dostęp do nowości wydawniczych. W przyszłym roku 2016 biblioteki również będą mogły kupować nowości. Kolejna edycja budżetu pokazała, że biblioteki są ważnymi miejscami dla Warszawiaków. Mieszkańcy potwierdzili to swoimi głosami. Projekt zbiory dla bibliotek ma zapewnić bibliotekom śródmiejskim dalsze środki potrzebne do funkcjonowania, tak by mogły służyć wszystkim Czytelnikom.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychCałkowity koszt projektu: 0

Zbiory książka zbiory specjalne prasa

Czytelnia Naukowa nr VII, ul. Świętojańska 5 - 15 000 - - 7 000

Wypożyczalnia Nr 5, ul. Ludna 9 - 5 000 - - 1 000

Wypożyczalnia Nr 7, ul. Mokotowska 26 - 15 000 - 3 000 - 3 500

Wypożyczalnia Nr 9, ul. Nowosielecka 20 - 10 000 - 3 000 - 2 500

Wypożyczalnia Nr 31, ul. Marszałkowska 83 - 15 000 - 5 000 - 3 500

Wypożyczalnia Nr 36, ul. Nowy Świat 47A - 15 000 - 3 000 - 3 500

Wypożyczalnia Nr 43, ul. Świętojańska 5 - 15 000 - 3 000 - 3 500

Wypożyczalnia Nr 50, Al. Jerozolimskie 42 - 8 000 - 2 000

Wypożyczalnia Nr 53, ul. Anielewicza 2 - 15 000 - 3 000 - 3 500

Wypożyczalnia Nr 54, ul. Marszałkowska 9/15 - 15 000 - 3 000 - 3 500

Wypożyczalnia Nr 67, ul. Browarna 4 - 10 000 - 5 000 - 2 000

Wypożyczalnia Nr 70, Al. Ujazdowskie 37 - 5 000 - - 1 000

Wypożyczalnia Nr 74, ul. Anielewicza 2- edukacyjna- 15 000 - 1 000 - 3 500

Wypożyczalnia Nr 79, ul. Śliska 3 - 3 000 - 3 000 - 1 500

Wypożyczalnia Nr 81, ul. Przechodnia 2 - 15 000 - 3 500

Wypożyczalnia Nr 86, ul. Nowogrodzka 43 - 5 000 - 1000

Wypożyczalnia Nr 97, ul. Czerniakowska 178A - 15 000 - 15 000 - 3 500

Wypożyczalnia Nr 105, ul. Dzika 4 - 10 000 - 5 000 - 2 500

Biblioteka dla Dzieci Nr 1, ul. Wilcza 14 - 5 000 - 3 000 - 1 000

Biblioteka dla Dzieci Nr 6, ul. Dzika 4 - 5 000 - 3 000 - 1 000

Biblioteka dla Dzieci Nr 10, ul. Anielewicza 2 - 10 000 - 10 000 - 1 000

Biblioteka dla Dzieci Nr 19, ul. Litewska 11/13 - 5 000 - 3 000 - 1 000

Biblioteka dla Dzieci Nr 23, ul. Nowy Świat 47A - 7 000 - 3 000 - 1 000

Biblioteka dla Dzieci Nr 24, ul. Świętojańska 5 - 7 000 - 3 000 - 1 000

Biblioteka Nr 28, ul. Browarna 4 - 5 000 - 5 000 - 1 000

Biblioteka dla Dzieci Nr 38, ul. Śliska 3 - 3 000

Biblioteka dla Dzieci Nr 39, ul. Przechodnia 2 - 7 000 - 3 000 - 1 000

Biblioteka dla Dzieci Nr 44, ul. Górnośląska 1 - 10 000 - 10 000 - 1 500

Wyp. Kompletów Książek, Al. Ujazdowskie 37 - 5 000


Całkowity koszt projektu: 430 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki