Autor projektu - zmiany z 2019-06-10 13:35:10
Powrót do projektu

Zielona Stalowa

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Stalowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ulica Stalowa

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada uzupełnienie zieleni przyulicznej wzdłuż ulicy Stalowej. Proponujemy dosadzenie drzew, krzewów i kwiatów wprost w gruncie. Zabiegamy również o uzupełnienie małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych w przestrzeni chodnika, przy zachowaniu możliwości parkowania równoległego po dwóch stronach jezdni. Ostateczny kształt zazielenienia ulicy powinien zostać wypracowany w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami, tak jak miało to miejsce w przypadku realizacji projektów Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Charakterystycznym elementem ulicy Stalowej są drzewa robinie akacjowe. Niestety w ostatnich latach wiele drzew zostało uszkodzonych lub usuniętych. Chcemy uzupełnić brakujące drzewa i dosadzić je w nowych miejscach, a także obsadzić misy drzew atrakcyjna zielenią. Te działania przyczynią się do poprawy atrakcyjności ulicy Stalowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
430 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki