Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2019-08-27 14:20:27
Powrót do projektu

Szachy w DOK-u!

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12 b, 02-838 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt "Szachy w DOK-u” skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Ma on na celu naukę zasad gry w szachy od podstaw oraz doskonalenie tej umiejętności poprzez systematyczne treningi.

Na zakończenie projektu przewidziane jest przeprowadzenie turnieju szachowego i wyłonienie mistrza projektu „Szachy w DOK-u”. Przeprowadzenie turnieju pociąga za sobą konieczność zatrudnienia sędziego oraz zakup nagród dla uczestników.

Do realizacji projektu przewidziana jest osoba prowadząca – instruktor o odpowiednich kwalifikacjach i koordynator projektu.

Wymagany jest zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć.

Kurs realizowany będzie w dwóch cyklach ( luty-czerwiec, wrzesień-grudzień).

W każdym z nich przewidzianych jest 14 dwugodzinnych spotkań, które będą odbywały się raz w tygodniu.

W projekcie przewidziane są trzy grupy wiekowe: I grupa - uczniowie klas I-IV, II grupa - uczniowie klas V-VIII, III grupa -młodzież i dorośli.

Grupa szkoleniowa będzie liczyć od 8 do 12 osób.

Zajęcia będą całkowicie bezpłatne, a o zapisaniu na nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Dla osób, którym nie uda się zapisać, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Trzy kolejne nieobecności dziecka na zajęciach będą powodowały jego usunięcie z listy uczestników zajęć.

Na miejsce dziecka skreślonego z listy uczestników zajęć wejdzie pierwsza osoba rezerwowa.

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Uzasadnienie realizacji projektu:
Gra w szachy to rodzaj intelektualnej aktywności, która pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy, ale również osobowościowy graczy. Wśród korzyści jakie wynikają z gry w szachy można wymienić:

• rozwój zmysłu twórczego,

• nabywanie umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,

• poprawa koncentracji, cierpliwości i wytrwałości,

• kształtowanie motywacji i determinacji w realizacji celu,

• rozwój inteligencji emocjonalnej poprzez sportową rywalizację, odnoszenie sukcesów i ponoszenie porażek,

• trening umysłu i pamięci,

• zmniejszenie ryzyka zachorowania na Alzheimera.

Realizacja projektu oprócz wszystkich ww. korzyści umożliwi uczestnikom zapoznanie się z atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu bez udziału telewizji i gier komputerowych. Wspólna aktywność dzieci, młodzieży i seniorów stworzy możliwość integracji międzypokoleniowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zajęcia szachowe - 14 tyg. x 240 zł/2h - instruktor x 2 cykle x 3 grupy = 20 160 zł

Wynagrodzenie dla sędziego w turnieju szachowym przeprowadzonym na zakończenie projektu – 1000 zł.

Wynajem sali – 168h x 120 zł = 20 160 zł

Zakup wyposażenia – 6 zestawów figur szachowych x 70 zł = 420 zł

6 desek szachowych x 100 zł = 600 zł

6 zegarów x 250 zł = 1500 zł

1 deska demonstracyjna x 300 zł = 300 zł

Nagrody dla uczestników turnieju szachowego – 2 000 zł

Wypożyczenie sprzętu do przeprowadzenia turnieju – 1000 zł

Promocja projektu (reklama, ulotki, plakaty) – 1 200 zł

Koordynacja projektu – 3 000 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 39 259
51 340,00 zł

Dokumenty

Załączniki